điều chế Al4C3

Al + C → Al4C3 Cân bằng phương trình phản ứng

Al + C → Al4C3 Đây là phương trình phản ứng hóa học điều chế Nhôm cacbua bằng cách cho nhôm tác dụng với cacbon. Qua bài viết này chúng tôi muốn gửi đến các kiến thức quan trọng liên quan đến Nhôm cacbua, Hi vọng sẽ giúp đỡ các bạn trong quá trình giải các dạng bài tập. Cùng tìm hiểu bài viết nhé.

Cân bằng phương trình phản ứng hóa học :

4Al + 3C → Al4C3

Bao gồm :

Al là Nhôm chất rắn

C là cacbon chất rắn

Al4C3 là Nhôm cacbua kết tủa màu vàng

Điều kiện phản ứng :  Nhiệt độ: 1500 – 1700oC

Cách thực hiện phản ứng

– Cho Nhôm phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao ta thấy Hiện tượng Nhôm tác dụng với cacbon tạo thành kết tủa vàng nhôm cacbua.

Thông tin đến bạn đọc :

Tương tự Al, ở nhiệt độ cao C tác dụng được với một số kim loại tạo thành cacbua kim loại.

Điều chế Al4C3 :

– Cacbua nhôm được tạo ra bằng cách nung hỗn hợp nhôm và cacbon ở nhiệt độ 1000oC, hoặc nung nóng ôxít nhôm với than cốc trong lò điện.

4Al + 3C —> Al4C3 : Điều kiện : kèm theo nhiệt độ

2Al2O3 + 6C —> Al4C3 + 3CO2 Điều kiện : kèm theo nhiệt độ

điều chế Al4C3

Ứng dụng

– Các hạt cacbua nhôm phân tán đều trong lưới tinh thể làm giảm xu hướng bị dão của vật liệu, đặc biệt là khi kết hợp với các hạt cacbua silic.

– Vật liệu composit nhôm-cacbua nhôm có thể được tạo ra bằng tạo hợp kim cơ học, bằng cách nghiền bột nhôm với các hạt than chì.

– Cacbua nhôm có thể được dùng như là vật liệu mài mòn trong các công cụ cắt tốc độ cao. Nó có độ cứng xấp xỉ như topaz.

– Cacbua nhôm cũng được sử dụng trong pháo hoa, chẳng hạn để thu được hiệu ứng đom đóm.

Xem thêm bài viết :

Bài tập vận dụng :

Bài tập 1: Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3 và ZnCl2 thu được A. Nung A được chất rắn B. Cho luồng H2 đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn:

A. Zn và Al B. Zn và Al2O3

C. ZnO và Al2O3 D. Al2O3

Đáp án: D

Cách giải

Cho NH3 dư vào thì kết tủa thu được chỉ có Al(OH)3, nung nóng X thì thu được Y sẽ là Al2O3. CO không có phản ứng với Al2O3 nên chất rắn thu được là Al2O3

Bài tập 2: Kim loại nào sau đây được dùng nhiều nhất để đóng gói thực phẩm:

A. Zn B. Fe

C. Sn D. Al

Đáp án: D

Cách giải

Nhôm được sử dụng để đóng gói thực phẩm

Bài tập 3 : Trong các kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al người ta thường dùng kim loại nào để làm vật liệu dẫn điện hay dẫn nhiệt.

A. Chỉ có Cu B. Cu và Al

C. Fe và Al D. Chỉ có Al

Đáp án: B

Cách giải

Đồng và nhôm được dùng làm vật liệu dẫn nhiệt