Lỗi U3 máy giặt Sanyo Aqua inverter, nội địa khi vắt.

Máy giặt Sanyo Aqua báo lỗi U3 khá phổ biến ở dòng máy giặt này, nhưng có thể bạn chưa … Đọc tiếp Lỗi U3 máy giặt Sanyo Aqua inverter, nội địa khi vắt.