(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Văn Học

Toán Học

thừa số là phép tính gì
Thừa số là phép tính gì? Phân tích một số thành các thừa số
bé đi học
Lũy thừa là gì? Công thức cách tính lũy thừa số mũ âm Toán 6
dạng toán tìm x
6 Quy tắc tìm X, Lưu Ý và Bài tập liên quan Toán lớp 2, 3, 4, 5, 6

Vật Lý

Đồ thị dao động điều hòa vật lý 12

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, Để tính được phương trình dao động của li độ biểu …

Tổng hợp dao động điều hòa, Trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi khi nào?

Ở bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Tổng hợp dao động điều hòa, Trong dao động …

Chu kỳ dao động điều hòa là gì? Công thức dao động điều 12

Chu kỳ dao động điều hòa là gì? Công thức dao động điều 12 đây là câu hỏi mà các …