Văn Học

Toán Học

cách phân tích thừa số
Thừa số nguyên tố của 12, 20, 24, 40, 72, 84, 150 là bao nhiêu?
bài tập 6
Thừa số nguyên tố của 30 là bao nhiêu? Phân tích các số ra thừa số
thừa số nguyên tố của 120
Thừa số nguyên tố của 120 Các bước phân tích thừa số nguyên tố

Vật Lý

Khối lượng riêng của Oxi là bao nhiêu ở điều kiện tiêu chuẩn.

Oxi là thành phần quan trọng trên trái đất, nhưng có thể bạn chưa biết khối lượng riêng của Oxi …

Khối lượng riêng của nước là bao nhiêu? Klr của nước theo nhiệt độ, nước biển, nước tinh khiết.

Bạn có thể biết nước có yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống của con người, nhưng có thể …

Đồ thị dao động điều hòa vật lý 12

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, Để tính được phương trình dao động của li độ biểu …