Liên Hệ

Chào mừng các bạn đến với trang Website của chúng tôi, để liên hệ với svnckh các bạn có gọi theo các địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ như sau:

Website: https://svnckh.edu.vn/

Địa chỉ : 43 Phạm Tuấn Tài – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện Thoại : 0982 964 069

Gmail : Truongsvnckh@gmail.com