dạng toán tìm x

6 Quy tắc tìm X, Lưu Ý và Bài tập liên quan Toán lớp 2, 3, 4, 5, 6

Chương trình toán tiếu học có rất nhiều phép toán và cách tính khác nhau, Tuy nhiên ở phép toán tìm X thì có rất nhiều quy tắc tìm x công thức tìm x mà các em cần học và ghi nhớ thật lâu để giải bài tập từ lớp 2 đến lớp 5 và sang cả lớp 6 của chương trình toán THCS nữa.

Thông tin bài viết mới:

Lưu ý khi giải toán tìm x

Tìm x là dạng toán đi tìm giá trị của ẩn X trong phép tính, Vậy để giải bài toán tìm x này thì các bạn cần nắm rõ kiến thức về số trừ, số bị trừ , các quy tắc về dấu ngoặc, quy tắc cộng trừ số khác dấu nhé.

dạng toán tìm x

6 Quy tắc tìm x

Công thức tìm x với phép nhân

Thừa số x thừa số = tích

Thừa số chưa biết = tích : thừa số đã biết

Công thức tìm x với phép chia

Số bị chia : số chia = thương

Số bị chia = thương x số chia

Số chia = Số bị chia : thương

Công thức tìm x với phép trừ

Số bị trừ – số trừ = hiệu.

Số trừ = số bị trừ – hiệu

Số bị trừ = số trừ + hiệu

Công thức tìm x với phép cộng

Số hạng + số hạng = tổng.

Số hạng chưa biết = tổng – số hạng đã biết

Quy tắc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia

  • Nhân chia trước, cộng trừ sau.
  • Nếu chỉ có cộng trừ, hoặc chỉ có nhân chia thì thực hiện từ trái qua phải.

Các dạng toán tìm x từ lớp 2 đến lớp 6

Dạng 1: Tìm x Cơ bản

Dạng 2: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là một số.

Dạng 3: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là biểu thức

Dạng 4: Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số

Dạng 5: Vế trái là một biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Bài tập liên quan

Câu 1 : Tìm X:

549 + X = 1326

X = 1326 – 549

X = 777

X – 636 = 5618

X = 5618 + 636

X = 6254

Câu 2 : Tìm X

X : 6 = 45 : 5

X : 6 = 9

X = 9 x 6

X = 54

Câu 3 : Tìm X

(3586 – X) : 7 = 168

(3586 – X) = 168 x 7

3586 – X = 1176

X = 3586 – 1176

X = 2410

Câu 4 : Tìm X

(X – 10) x 5 = 100 – 80

(X – 10) x 5 = 20 (dạng 5)

(X – 10) = 20 : 5

X – 10 = 4

X = 4 + 10

X = 14