bảng-hóa-trị

Bảng Hóa Trị Lớp 8, Cách Học Thuộc Bằng Bài Ca Hóa Trị Hóa Học.

Bảng hóa trị lớp 8 đặc biệt quan trọng với học sinh vì vậy các thầy cô đã nghĩ ra cách học thuộc bảng hóa trị bằng bài ca hóa trị được các bạn áp dụng rất thành công. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn bảng hóa trị các nguyên tố hóa học chi tiết nhất.

bảng-hóa-trị

Hóa trị là gì? Bảng Hóa Trị Lớp 8 Đầy Đủ.

Hóa trị là số được ký hiệu không phải bằng số tự nhiên, tên chữ số mà được ký hiệu là số la mã và được ký hiệu: I, II, III, IV, V, VI, VII. Các số la mã này nói lên khả năng liên kết của nguyên tử thuộc nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác. Giá trị hóa trị được xác định từ số liên kết hóa học mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo ra từ phân tử.

Cách xác định hóa trị

Hóa trị của nguyên tố được xác định theo hóa trị đơn vị của nguyên tố Hidro có hóa trị I và hóa trị của nguyên tố Oxi có hóa trị II.

Quy tắc hóa trị

Ta có quy tắc hóa trị như sau, tích giữa chỉ số với hóa trị của nguyên tố này bằng tích giữa chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

Theo quy tắc hóa trị thì x.a = y.b

Biết x, y và a (hoặc b) thì tính được b (hoặc a)

Biết a, b thì tìm được x, y để lập công thức hóa học

Chuyển thành tỉ lệ :

quy-tac-hoa-tri

Lấy x = b (hoặc b’) và y = a (hoặc a’). Nếu a’, b’ là những số nguyên đơn giản hơn so với a, b

Bảng hóa trị là bảng thể hiện đầy đủ tất cả nguyên tố hóa học có hóa trị mấy được thể hiện như sau:

Bảng Hóa Trị Một Số Nguyên Tố Hóa Học.

Trong bảng hóa trị một số nguyên tố hóa học chúng tôi cung cấp dưới đây bao gồm các thông tin về số proton, tên nguyên tố, ký hiệu hóa học, nguyên tử khối và hóa trị được viết bằng số la mã trình bày dễ hiểu nhất cho bạn có thể lưu lại để ôn tập mỗi khi rảnh rỗi.

Số Proton Tên Nguyên Tố Ký Hiệu Hóa Học Nguyên Tử Khối Hóa Trị
1 Hiđro H 1 I
2 Heli He 4
3 Liti Li 7 I
4 Beri Be 9 II
5 Bo B 11 III
6 Cacbon C 12 IV, II
7 Nitơ N 14 II, III, IV…
8 Oxi O 16 II
9 Flo F 19 I
10 Neon Ne 20
11 Natri Na 23 I
12 Magie Mg 24 II
13 Nhôm Al 27 III
14 Silic Si 28 IV
15 Photpho P 31 III, V
16 Lưu huỳnh S 32 II, IV, VI
17 Clo Cl 35,5 I,…
18 Argon Ar 39,9
19 Kali K 39 I
20 Canxi Ca 40 II
24 Crom Cr 52 II, III
25 Mangan Mn 55 II, IV, VII…
26 Sắt Fe 56 II, III
29 Đồng Cu 64 I, II
30 Kẽm Zn 65 II
35 Brom Br 80 I,…
47 Bạc Ag 108 I
56 Bari Ba 137 II
80 Thuỷ ngân Hg 201 I, II
82 Chì Pb 207 II, IV

Ghi nhớ:

Nguyên tố phi kim: chữ màu xanh

Nguyên tố kim loại: chữ màu đen

Nguyên tố khi hiếm: chữ màu đỏ

Bạn đang xem : Bảng Hóa Trị

Hóa trị của một số nhóm nguyên tử

Bảng hóa trị của một số nhóm nguyên tử mà các bạn cần phải nhớ có trong rất nhiều bài tập sau này:

hóa-trị-của-một-số-nhóm-nguyên-tử

Bài Ca Hóa Trị Và Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Lớp 8.

Do bảng hóa trị học thuộc lòng rất khóa và kiến thức trong đây rất quan trọng vì vậy việc học thuộc lòng bảng hóa trị là điều cực kỳ quan trọng. Tại đây các thầy đã sáng tạo ra bài ca hóa trị để học sinh có thể học thuộc nó dễ dàng hơn.

Bài ca hóa trị 1

Kali, Iôt, Hiđro

Natri với bạc, Clo một loài

Là hóa trị 1 bạn ơi

Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân

Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân

Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari

Cuối cùng thêm chú Oxi

Hóa trị 2 ấy có gì khó khăn

Bác Nhôm hóa trị 3 lần

Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay

Cacbon, Silic này đây

Là hóa trị 4 không ngày nào quên

Sắt kia kể cũng quen tên

2, 3 lên xuống thật phiền lắm thôi

Nitơ rắc rối nhất đời

1, 2, 3, 4 khi thời thứ 5

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Xuống 2, lên 51 khi nằm thứ 4

Photpho nói tới không dư

Nếu ai hỏi đến thì hừ rằng 5

Em ơi cố gắng học chăm

Bài ca hóa trị suốt năm rất cần

Bài ca hóa trị 2

Bác Nhôm (Al) hoá trị III lần,

In sâu trí nhớ khi cần có ngay.

Cacbon (C), Silic (Si) này đây,

Có hoá trị IV không ngày nào quên.

Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền,

II, III lên xuống nhớ liền ngay thôi.

Nitơ (N) rắc rối nhất đời,

I, II, III, IV khi thời lên V.

Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm,

Xuống II lên IV khi thì VI luôn.

Phot pho (P) nói đến không dư,

Có ai hỏi đến, thì ừ rằng V.

Em ơi, cố gắng học chăm,

Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.

Tại đây là toàn bộ kiến thức bảng hóa trị lớp 8 mà học sinh đặc biệt phải ghi nhớ và dùng mẹo học thuộc bảng hóa trị bằng cách học thuộc bài ca hóa trị được nêu chi tiết ở trên.