Căn bậc 2 số học toán lớp 9, các tính chất của chúng

Hiểu nội dung và cách chứng minh định lí về căn bậc hai của một tích và một lũy thừa của số không âm.Biết vận dụng các quy tắc khai phương một tích trong tính căn thức. Các tính chất căn bậc 2 số học toán lớp 9 sẽ giúp các bạn cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em sẽ nắm được kiến thức chắc chắn nhất để hướng dẫn và giải đáp tất cả các câu hỏi có trong phần bài tập.

Các tính chất căn bậc 2 số học

Tính chất 1: 

tính chất 1

Tính chất 2: sử dụng quy tắc Khai phương một tích và Nhân hai căn bậc hai

Quy tắc “Khai phương một tích” : Muốn khai phương một tích của những số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau.

Quy tắc “Nhân hai căn bậc hai” : Muốn nhân các căn bậc hai của những số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó

Tính chất 3:

tính chất 3

Lý thuyết về hệ số góc của đường thẳng y=ax+b (a # 0)

Bài tập ứng dụng :

bài 1:

bài tập ứng dụng

Bài 2 :

tính độ dài

Bài 3 :

định lí 3

 

Tìm hiểu thêm :

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Giải hệ phương trình bằng phương pháp đại số

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế