chu-vi-tam-giác

Cách Tính, Công Thức Tính Chu Vi Hình Tam Giác Vuông, Cân, Đều Lớp 5.

Muốn tính chu vi hình tam giác ta phải làm thế nào? Đây là dạng toán lớp 5 mà các em cần phải đặc biệt chú ý. Để tính được chu vi tam giác các bạn cần áp dụng công thức tính chu vi hình tam giác mà Svnckh.edu.vn sẽ gửi đến anh chị chi tiết cách tính chu vi tam giác vuông, cân, thường, đều đầy đủ ở bài học sau đây.

chu-vi-tam-giác

Chu Vi Tam Giác Là Gì?

Hình tam giác là hình gồm có 3 cạnh và ta có tam giác thường, tam giác vuông với 1 góc vuông 90 độ, tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau hay tam giác cân…Cho dù các hình tam giác khác nhau nhưng chu vi của hình tam giác vẫn là tổng của 3 cạnh cộng lại và chu vi tam giác được kí hiệu là ‘ P ‘. Dựa vào tính chất của từng hình tam giác, mà ta sẽ có công thức tính chu vi có chút khác biệt.

Công Thức Tính Chu Vi Tam Giác Vuông, Cân, Thường, Đều Đầy Đủ.

Trong các câu hỏi các bạn sẽ có các dạng toán tính chu vi tam giác vuông, tính chu vi tam giác cân tùy thuộc vào bài tập như thế nào mà các em sẽ áp dụng công thức tính chu vi tam giác được chúng tôi cung cấp đầy đủ.

Xem thêm : Diện Tích Tam Giác

Cách tính chu vi tam giác thường

Công thức tính chu vi hình tam giác thường: Chu vi tam giác bằng độ dài tổng ba cạnh của tam giác đó

P = a + b + c

Trong đó:

  • P là chu vi tam giác
  • a, b, c là 3 cạnh của hình tam giác

Dựa theo công thức này chúng ta cũng có thể tìm được cách tính nửa chu vi tam giác như sau:

⇒ 1/2 P = (a+b+c)/2.

Ví dụ:

Tính chu vi hình tam giác và nửa chu vi tam giác khi biết độ dài 3 cạnh lần lượt là 6 m, 8 m và 10 m.

Lời giải

Từ công thức tính chu vi tam giác P = a + b + c ⇒  P = 6 + 8 + 10 = 24 m.

Nửa chu vi tam giác : 1/2 P = 24 : 2 = 12 m.

cong-thuc-tinh-chu-vi-tam-giac-vuong

Cách tính chu vi tam giác vuông

Với hình tam giác vuông các bạn áp dụng cho các dạng bài tập có dữ liệu tam giác có đường nối vuông góc giữa đỉnh và đáy của một tam giác.

P = a+b+h

Trong đó:

  • P : Chu vi tam giác
  • a và b : Hai cạnh của tam giác vuông
  • h : chiều cao nối từ đỉnh xuống đáy của một tam giác.

cach-tinh-chu-vi-tam-giac-can

Bạn đang xem : Chu Vi Tam Giác

Công thức tính chu vi hình tam giác cân

Với cách tính tam giác cân ta có dữ liệu đỉnh của tam giác cân là giao diện của 2 cạnh bên:

⇒ Công thức tính chu vi hình tam giác cân như sau:

P = 2a + c

Trong đó:

  • P : Chu vi tam giác cân
  • a: Hai cạnh bên của tam giác cân.
  • c: Là độ dài cạnh đáy của tam giác.

Từ đây ta suy ra ⇒ Công thức tính chu vi tam giác cân sẽ được áp dụng để tính chu vi của tam giác vuông cân nhé.

Ví dụ : Cho hình tam giác cân tại a với chiều dài ab = 8m , bc = 6m. Hãy tính chu vi tam giác cân abc này.

Lời giải

Từ công thức tính chu vi tam giác cân P = 2a + c

Ta có chu vi tam giác cân abc: P = 2 x 8 + 6 = 24m

cach-tinh-chu-vi-tam-giac-deu

Công thức tính chu vi tam giác đều.

Trong tam giác đều có ba cạnh bằng nhau vì vậy cách tính chu vi tam giác đều được áp dụng theo công thức sau:

P = a x 3 = b x 3= c x 3

Trong đó:

  • P : Chu vi tam giác đều
  • a, b, c là một cạnh bất kỳ trong tam giác đều.

Ví dụ : Cho tam giác đều với chiều dài ba cạnh bằng nhau đều cạnh bằng  7 m. Hãy tính chu vi của tam giác đều này?

Lời giải

Ta có công thức tính chu vi tam giác đều : P = a x 3 b x 3= c x 3

như vậy a = b = c = 5cm

⇒ : Chu vi tam giác đều P = a x 3 = 7 x 3 = 21 m.

Kết luận : Muốn tính chu vi của hình tam giác ta lấy tổng độ dài của 3 cạnh của tam giác đó với nhau.