phương trình

Giải phương trình và rút gọn phương trình khi cho KCl + AgNO3

Cho KCl + AgNO3 Đây là phương trình phản ứng hóa học khi nhỏ dung dịch KCl vào ống nghiệm chứa AgNO3 ta thấy hiện tượng Có kết tủa trắng. Bài viết giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức trong quá trình giải các bài tập cũng như câu hỏi trắc nghiệm khó liên quan đến KCl + AgNO3. Mời các bạn cùng theo dõi.

Cân bằng phương trình phản ứng hóa học :

KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl (↓)

Xem thêm :

Các phương trình điều chế AgNO3 :

– HNO3 + Ag3PO4 ⟶ AgNO3 + H3PO4

– 3HNO3 + [Ag(NH3)2]OH ⟶ AgNO3 + H2O + 2NH4NO3

– HNO3 + Ag2S ⟶ 2AgNO3 + 4H2O + H2SO4 + 8NO2

– Ag2O + 2HNO3 ⟶ 2AgNO3 + H2O

phương trình

Điều kiện phản ứng : điều kiện thường.

Cách thực hiện phản ứng

– nhỏ dung dịch KCl vào ống nghiệm chứa AgNO3 ta thấy xuất hiện Có kết tủa trắng.

Thông tin thêm

– Các muối KBr, KI cũng phản ứng với AgNO3 tạo kết tủa.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

nhỏ từ từ một vài giọt KCl vào ống nghiệm có chứa 1ml AgNO3 thu được kết tủa có màu

A. trắng. B. vàng nhạt. C. vàng đậm. D. nâu đỏ.

Hướng dẫn giải

KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl (↓)

AgCl: kết tủa trắng.

Đáp án A.

Ví dụ 2:

Khối lượng kết tủa thu được khi cho KCl phản ứng vừa đủ với 100ml AgNO3 0,1M là

A. 14,35g. B. 1,08g. C.1,44g. D. 2,00g

Hướng dẫn giải

ví dụ 3

Đáp án C.

Ví dụ 3 :

Chất nào sau đây không thể phản ứng với AgNO3?

A. KF. B. KCl. C, KBr. D, KI.

Hướng dẫn giải

KF không phản ứng với AgNO3.

Đáp án A.