chia hết

Phép chia hết và phép chia có dư lớp 3 – Bài tập nâng cao

Phép chia hết và phép chia có dư lớp 3 bao gồm lý thuyết và bài tập quan trọng trong chương trình học lớp 3, Hôm nay svnckh sẽ tổng hợp lại kiến thức quan trọng giúp các em giải các bài toán từ dễ đến khó để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra. Mời các bạn cùng theo dõi.

Phép chia hết và phép chia có dư là gì?

+ Phép chia có dư là phép chia có dư. Ví dụ: thực hiện phép chia 19 : 6

phép chia có dư

 

 

 

 

Ta thực hiện phép chia như sau:

+ 19 : 6 = 3 ( dư 1 )

Vậy phép tính chia 0 < số dư < 6 (dư 1)

+ Nhận xét: trong phép chia có dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia và số dư lớn nhất có thể có là số bé hơn số chia 1 đơn vị.

Tìm hiểu thêm :

+ Phép chia hết là phép chia có dư bằng 0. Ví dụ. thực hiện phép chia 84 : 6

phép chia hết bằng 0

 

 

 

 

 

 

Ta thực hiện phép chia như sau:

+ 5 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1

+ Hạ 2, 12 chia 4 được 3. 3 nhân 4 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0

+ Vậy 52 : 4 = 13

+ Số bị chia = số chia x thương + số dư

chia hết

Bài tập vận dụng

bài tập cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài tập

giải bài tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giải bài 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giải bài 3