o2

Al2O3 ra Al Viết phương trình phản ứng hóa học đã cân bằng

Chúng ta đã tìm hiểu khi điều chế  Al2O3 bằng cách cho Al tác dụng với O2, Vậy khi nhiệt phân Al2O3 ra Al phương trình được viết như thế nào và bao gồm những điều kiện, chất xúc tác nào tham gia phương trình. Phương trình bao gồm những chất nào? sau đây mời các bạn xem phương trình nhiệt phân Al2O3 trong phòng thí nghiệm của chúng tôi nhé.

Chú ý :

Viết phương trình phản ứng đã cân bằng:

2Al2O3 → 4Al + 3O2↑ : điện phân nóng chảy

o2

Điều kiện phản ứng

– Điều kiện 900oC, điện phân nóng chảy.

Cách thực hiện phản ứng

– Điện phân nóng chảy Al2O3 ta thấy Hiện tượng  Có khí không màu thoát ra.

Thông tin thêm :

Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogenua tương ứng:

2Al2O3 → 4Al + 3O2↑ điều kiện : nhiệt độ kèm theo

Bài tập vận dụng :

Bài tập 1 :Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta thường:

A. Điện phân dung dịch AlCl3

B. Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3.

C. Cho CO dư đi qua Al2O3 nung nóng

D. Điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt criolit.

Cách giải :

Chọn D.

2Al2O3 → 4Al + 3O2↑ điều kiện : Nhiệt độ kèm theo

Bài tập 2 :Dãy kim loại nào dưới đây điều chế được bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua ?

A. Al, Mg, Fe

B. Al, Mg, Na.

C. Na, Ba, Mg

D. Al, Ba, Na.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogenua tương ứng:

2Al2O3 → 4Al + 3O2↑ điều kiện : Nhiệt độ kèm theo (M là kim loại)

Tuy nhiên, Al được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3:

2Al2O3 → 4Al + 3O2↑điều kiện : Nhiệt độ kèm theo

 

Bài tập 3 :Giải thích tại sao để điều chế Al người ta điện phân Al2O3 nóng chảy mà không điện phân AlCl3 nóng chảy là:

A. AlCl3 nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn Al2O3.

B. AlCl3 là hợp chất cộng hóa trị nên không nóng chảy mà thăng hoa.

C. Điện phân AlCl3 tạo ra Cl2 rất độc.

D. Điện phân Al2O3 cho ra Al tinh khiết hơn.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Trên 180oC thì AlCl3 đã thăng hoa và nhị hợp thành Al2Cl6 nên không điện phân được nữa.