Hcl 1

Al4C3 + HCl Viết phương trình Cho Nhôm cacbua tác dụng axit clohidric

Cho Nhôm cacbua tác dụng axit clohidric để điều chế ra metan, viết và cân bằng phương trình phản ứng hóa học Al4C3 + HCl → AlCl3 + CH4. Hi vọng bài viết này giúp các bạn có kiến thức để giải các dạng câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận trong các bài kiểm tra cũng như trong các bài kiểm tra THPT quốc gia. Cùng theo dõi bài viết nhé.

Cân bằng phương trình phản ứng :

Al4C3 + 12HCl ⟶ 4AlCl3 + 3CH4

Bao gồm :

Al4C3 là Nhôm Cacbua

HCl là axit clohidric

AlCl3 là Nhôm clorua

CH4 là metan

Chú ý :

Hcl 1

Các phương trình điều chế HCl :

– HCN + C2H5Cl ⟶ HCl + C2H5CN

– HClO2 + HClO ⟶ HCl + HClO3

– H2O + ICl ⟶ HCl + HIO

– Na2SO3 + HClO ⟶ HCl + Na2SO4

Điều kiện khi cho Al4C3 + HCl : Điều kiện thường

Thực hiện thí nghiệm :

Màu xanh lá (hơi vàng) của chất rắn nhôm cacbua (Al4C3) tan dần trong dung dịch, và khí metan (CH4) sinh ra làm sủi bọt.

Thông tin thêm :

Canxi cacbua cũng có phản ứng với axit clohidric

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt Zn(NO3)2 và Al(NO3)3 ?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3

D. Dung dịch nước vôi trong

Đáp án: C

Hướng dẫn giải

Khi cho NH3 vào 2 dung dịch cả 2 dung dịch đều xuất hiện kết tủa hidroxit, nhưng Zn(OH)2 tạo thành có khả năng tạo phức với NH3 nên kết tủa lại tan, còn với Al(OH)3 không tan trong NH3

Ví dụ 2: Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 ?

A. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện.

B. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức, sau đó kết tủa tan dần.

C. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện, rồi tan dần.

D. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức và không tan.

Đáp án: B

Ví dụ 3: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Đáp án: C

Hướng dẫn giải

NaAlO2 và KOH không xảy ra phản ứng hóa học