cac-bai-toan-cong-tru-trong-pham-vi-10

Các bài toán cộng trừ phạm vi 10 cho bé 5 tuổi.

Giúp bé làm quen với các bài toán đơn giản trong phạm vi 10 là một trong các bước khởi đầu rất quan trọng yêu thích môn toán. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bài toán cộng trừ cho bé 5 tuổi nhé!

cac-bai-toan-cong-tru-trong-pham-vi-10

Các bài toán cộng trừ trọng phạm vi 10.

Bài tập cộng trừ phổ biến cho bé 5 tuổi trước tiên anh chị cần cho các bé tậ thành thạo trong phạm vi 10 sau đó mới tăng dần độ khó.

Bài toán cộng trong phạm vi 10

2 + 3 = 2 + 6 = 2 + 8 =
3 + 6 = 3 + 7 = 3 + 2 =
4 + 5 = 4 + 2 = 4 + 1 =
5 + 1 = 5 + 2 = 5 + 4 =
6 + 2 = 6 + 3 = 6 + 4 =
7 + 1 = 7 + 3 = 7 + 2 =
8 + 1 = 8 + 2 = 8 + 0 =
9 + 0 = 9 + 1 = 4 + 3 =
5 + 3 = 0 + 6 = 5 + 5 =
2 + 2 = 3 + 3 = 4 + 4 =

Bài toán trừ trong phạm vi 10

6 – 2 = 4 – 1 = 5 – 3 =
3 – 1 = 2 – 1 = 5 – 3 =
4 – 2 = 4 – 3 = 6 – 3 =
5 – 2 = 5 – 0 = 7 – 3 =
8 – 5 = 9 – 4 = 7 – 6 =
10 – 6 = 8 – 6 = 6 – 5 =
4 – 3 = 7 – 3 = 9 – 7 =
3 – 3 = 8 – 4 = 9 – 3 =
5 – 1 = 7 – 6 = 8 – 8 =
2 – 2 = 9 – 5 = 5 – 3 =

Bài tập tổng hợp cộng trừ trong phạm vi 10

1 + 5 = 6 – 2 = 7 – 7=
5 + 2 = 7 – 6 = 4 + 3 =
9 – 5 = 7 + 1 = 7 + 3 =
2 + 0 = 5 – 2 = 3 + 5 =
8 + 2 = 2 – 1 = 6 – 5 =
4 – 4 = 6 + 3 = 8 – 6 =
7 – 3 = 5 + 2 = 6 – 4 =
3 + 6 = 9 – 4 = 7 – 3 =
7 + 2 = 6 + 4 = 10 + 0 =
9 – 5 = 5 + 4 = 6 + 1 =

Bài toán điền số vào ô trống trong phép cộng, phép trừ cho bé 5 tuổi

1 + ☐ = 5

3 + ☐ = 10

7 + ☐ = 7

4 + ☐ = 10

2 + ☐ = 10

6 + ☐ = 9

4 + ☐ = 8

0 + ☐ = 5

Bài tập khoanh vào số nhỏ nhất phạm vi 10

8, 4, 1, 2 , 9

3, 6, 9, 8, 1

1, 8, 9, 8

2, 1, 10, 5

6, 3, 4, 2

6, 9, 10, 1, 8

Điền dấu >; <; = trong phép tính cộng trừ trong phạm vi 10

5 □ 6

10 □ 5

3 □ 3

5 + 3 □ 6 – 2

9 □ 9

5 □ 5+2

2 □ 4

8 □ 3

2 + 5 □ 7 + 1

4 + 4 □ 6 + 3

10 □ 8

4 □ 0

1 + 1 □ 8

2 □ 10

8 – 3 □ 5

Xem thêm: SỐ TRỪ VÀ SỐ BỊ TRỪ

Bài tập khoanh vào số lớn nhất trong phạm vi 10

1, 5, 10, 4

6, 9, 10, 1, 8

8, 4, 1, 2, 9

1, 3, 4, 2

3, 6, 9, 8, 1

5, 1, 9, 8

Viết theo thứ tự từ bé đến lớn trong phạm vi 10

8, 4, 10, 1, 9:…………………………

3, 6, 9, 8, 2:……………………………

6, 3, 4, 0:…………………………

6, 9, 10, 1, 8:…………………………

2, 1, 0, 15:…………………………

6, 8, 2, 0, 9:………………………

8, 1, 3, 9, 2:…………………………

6, 7, 0, 3, 9, 1:…………………………

8. 4, 6, 7, 5, 2:…………………………

Bạn đang tìm kiếm các bài toán cộng trừ phạm vi 10 cho bé 5 tuổi, hãy tham khảo ngay bào viết hôm nay của chúng tôi để có đầy đủ các dạng bài tập cho các bạn ôn tập.

Thừa số nguyên tố của 12, 20, 24, 40, 72, 84, 150 là bao nhiêu?