căn bậc 2

Các căn thức bậc 2 và các tính chất

Với mỗi dạng bài toán là một dạng công thức khác nhau, để nắm chắc được nội dung của bài toán thì điều đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu được khái niệm, tính chất, và công thức. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về các căn thức bậc 2, tính chất của chúng và cách giải bài tập chuẩn nhất.

Tính chất căn thức bậc 2 :

tính

Giải hệ phương trình bằng phương pháp đại số

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hệ phương trình lớp 9

Một cách tổng quát:

Ví dụ: √5x là căn thức bậc hai của 5x; √5x xác định khi 5x ≥ 0, tức là khi x ≥ 0.

Chẳng hạn với x = 2 thì √5x lấy giá trị √10; với x = 5 thì √5x lấy giá trị √25 = 5.

Với A là biểu thức đại số, người ta gọi A−−√ là căn thức bậc 2 của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn.

A−−√ xác định (hay có nghĩa) khi A lấy giá trị không âm.

Với mỗi biểu thức A thì:

A2−−−√=|A|, tức là A2−−−√=|A| = {A; nếuA≥0

−A; nếuA<0

rút gọn biểu thức

chú ý

Bài tập thực hành :

Câu 1:

câu 1

Câu 2:

câu 1.2

câu 3

câu 3.2

Xem thêm :

Căn bậc 2 của 1 số và tính chất đầy đủ nhất

Căn bậc 2 số học toán lớp 9, các tính chất của chúng

Lý thuyết về hệ số góc của đường thẳng y=ax+b (a # 0)

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương