gấp khúc

Công thức tính độ dài đường gấp khúc – Bài tập SGK

Công thức tính độ dài đường gấp khúc. Đường gấp khúc là dạng toán cơ bản dành cho học sinh lớp 2 vì vậy phụ huynh khi dậy cũng như hướng dẫn làm sao cho các bé hiểu nội dung và ghi nhớ thật lâu công thức giúp cho các bé giải các bài tập khó sau này có liên quan. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu các em về công thức tính độ dài đường gấp khúc cũng như hướng dẫn giải một số bài tập, Mời các em và bậc phụ huynh cùng theo dõi.

Tìm hiểu thêm :

Nhận biết đường gấp khúc

Đường gấp khúc gồm nhiều đoạn thẳng thành phần nối tiếp nhau và các đoạn thẳng đó không cùng nằm trên một đường thẳng.

– Đọc tên đường gấp khúc théo thứ tự các điểm nối tiếp.

gấp khúc

Cách tính độ dài đường gấp khúc

Độ dài đường gấp khúc được tính bằng tổng độ dài các cạnh của đường thẳng tạo thành đường gấp khúc đó. Điều kiện là độ dài các đoạn thẳng đó cùng đơn vị đo.

Ví dụ : Tình độ dài của đường gấp khúc ABCD với các số đo AB = 4cm, BC = 8cm, CD = 3cm.

Hướng dẫn:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: AB + BC + CD = 4 + 8 + 3 = 15 (cm)

Tìm hiểu thêm : Tính độ dài đường gấp khúc abcd lớp 3 

Các dạng bài tập toán thường gặp

Dạng 1: Vẽ đường gấp khúc theo yêu cầu

– Nối các điểm không thẳng hàng bằng các đoạn thẳng để tạo được đường gấp khúc.

Ví dụ: Nối ba điểm A, B, C như hình vẽ dưới đây em sẽ được đường gấp khúc ABC

đường gấp khúc

Dạng 2: Tính độ dài đường gấp khúc.

– Độ dài đường gấp khúc được tính bằng tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

Ví dụ: Đường gấp khúc ABC có AB=3cm , BC=8cm. Độ dài đường gấp khúc ABC là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

3 + 8 =11(cm)
Đáp số: 11cm.

đường gấp khúc

Dạng 3: Đọc tên đường gấp khúc có trong hình vẽ.

Em đọc tên các điểm đầu mút của các đoạn thẳng có trong đường gấp khúc, theo chiều nối các điểm từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

Ví dụ: Đọc tên của đường gấp khúc sau:

đường gấp khúc

Tên đường gấp khúc được đọc là ABC hoặc CBA.