điện năng

Điện năng là gì? Công của dòng điện là gì? phương pháp giải

Để nắm rõ được kiến thức vật lý thì chúng ta phải hiểu được lý thuyết và công thức vận dụng vào làm bài tập một cách chính xác nhất. Ở bài 13 vật lý 9 với nội dung Điện năng là gì? công của dòng điện là gì? phương pháp giải như thế nào cho chuẩn xác, dưới đây là tóm tắt nội dung của chúng tôi một cách khái quát nhất để các em học sinh có thể nắm vững giải bài tập cũng như áp dụng trong cuộc sống.

Điện năng là gì ?

a) Dòng điện có mang năng lượng

Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.

b) Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích.

c) Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng:

công thức điện năng

Trong đó: Ai là năng lượng có ích

Ahp là năng lượng hao phí vô ích

Atp là năng lượng toàn phần được chuyển hóa từ điện năng

Công thức tính hiệu suất nguồn điện, đơn vị đo chuẩn

Các công thức tính áp suất là gì? đơn vị đo áp suất chuẩn

Ví dụ:

– Bóng đèn dây tóc: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng.

– Đèn LED: điện năng biến đổi thành quang năng và nhiệt năng.

– Nồi cơn điện, bàn là: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng.

– Quạt điện, máy bơm nước: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.

điện năng

CÔNG DÒNG ĐIỆN (ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ)

Công dòng điện

công của dồng điện

Đo công của dòng điện

Công của dòng điện hay điện năng tiêu thụ do nhà máy điện cung cấp đến từng cơ quan, xí nghiệp, hộ gia đình được đo bằng điện kế (hay còn gọi là điện năng kế, công tơ điện).

Khi các dụng cụ và thiết bị tiêu thụ điện năng hoạt động, đĩa tròn của công tơ quay, số chỉ của điện kế tăng dần. Lượng tăng thêm của số chỉ này là số đếm của điện kế, cho biết điện năng tiêu thụ theo đơn vị kW.h.

Phương pháp giải bài tập :

phương pháp giải

Bài tập áp dụng :

Câu 1 : Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác. Hãy chỉ ra các dạng năng lượng được biến đổi từ điện năng trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng 1.

câu 1

Câu 2 :

Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

Gợi ý đáp án

Công suất P đặc trưng cho tốc đọ thực hiện công và có trị số bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian P = A/T

Trong đó A là công thực hiện được trong thời gian t.

Xem thêm tại đây:

Tính điện năng tiêu thụ cho các thiết bị điện

Công thức tính công suất điện, Công suất điện 1 pha – 3 pha

Công thức tính điện trở, Bài tập tính điện trở trên dây dẫn

Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch