áp dụng cuộc sống

Công thức tính hiệu suất nguồn điện, đơn vị đo chuẩn

Công thức tính hiệu suất nguồn điện vật lý 11 là kiến thức vô cùng quan trọng, Công thức tính hiệu suất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức – Đơn vị đo, Mở rộng và Bài tập minh họa. Để giúp các em nhớ công thức và dễ dàng giải những bài toán vật lý về hiệu suất nguồn điện bài viết dưới đây sẽ tổng quan về hiệu suất nguồn điện áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính hiệu suất của nguồn điện Vật Lí 11.

Hiệu suất nguồn điện là gì :

Hiệu suất của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho mức độ sử dụng hữu ích điện năng do nguồn điện cung cấp, được tính bằng tỉ số điện năng tiêu thụ có ích và công của nguồn điện, tính theo đơn vị phần trăm.

công thức tính

+ I là cường độ dòng điện trong toàn mạch, có đơn vị ampe (A);

+ t là thời gian dòng điện chạy trong mạch, có đơn vị giây (s).

Mở rộng phạm vi :

mở rộng

 

áp dụng cuộc sống

Bài tập vận dụng :

Câu 1 : Trong trường hợp mạch ngoài chỉ có điện trở R, hãy tìm biểu thức hiệu suất của nguồn điện H trong đó chỉ chứa R và r

Trả lời :

trả lời câu 1

Câu 2 :

Mắc một điện trở 14Ω vào hai cực của một nguồn điện co điện trở trong là 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của nguồn.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện.

Bài giải:

a) Áp dụng định luật Ôm cho mạch ngoài, cường độ dòng điện là:

trả lời 2

Xem thêm lý thuyết vật lý 9 :

Các công thức tính áp suất là gì? đơn vị đo áp suất chuẩn

Các cách tính công thức công suất tiêu thụ chuẩn

Công thức tính công suất lớp 8 chuẩn, bài tập áp dụng

Định nghĩa biến trở, cấu tạo và công dụng của biến trở