Đoạn mạch song song, công thức tính chuẩn nhất

Trong bài 4 chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu đoạn mạch mắc nối tiếp như thế nào, vậy ở bài 5 vật lý 9 chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem đoạn mạch song song có công thức tính như thế nào cũng như các bài tập vận dụng để ứng dụng vào thực tế.

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

đoạn mạch song song

  • Cường độ dòng điện chaỵ qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:I=I1+I2
  • Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:U=U1=U2

Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song :

 

điện trở song song

Vị trí tương đối của hai đường tròn, công thức toán học chuẩn

Lý thuyết tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Các cách nhận biết tiếp tuyến của đường tròn, bài tập vận dụng

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1,R2 mắc song song là:

điện trở tương đương

Chú ý:

Vôn kế có điện trở RV rất lớn so với điện trở của đoạn mạch cần đo hiệu điện thế và được mắc song song với mạch đó, nên dòng điện chạy qua vôn kế có cường độ không đáng kể. Do đó, khi tính điện trở tương đương của đoạn mạch này có thể bỏ qua số hạng 1/RV

Ứng dụng thực tế :

Những đường dây điện trung thế, cao thế chạy ngoài trời thường không có vỏ bọc cách điện. Chim chóc khi bay thường hay đậu lên những đường dây điện này mà không bị điện giật chết ⇒ Khi chim đậu lên đường dây điện, cơ thể chim tạo thành một điện trở mắc song song với đoạn dây điện giữa hai chân chim. Do điện trở Rc của cơ thể chim lớn hơn rất nhiều so với điện trở Rđ của đoạn dây dẫn giữa hai chân chim nên cường độ dòng điện qua cơ thể chim rất nhỏ và không gây tác hại đến chim.

 

ứng dụng

thực tế

Bài tập vận dụng :

ví dụ 1

ví dụ 1.1

Ví dụ 2 :

Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 6, dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2.

trả lời 2

Áp dụng các bài vật lý lớp 9 :

Khái niệm đoạn mạch nối tiếp, ứng dụng thực tế

Thực hành cách xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Khái niệm định luật ôm, điện trở của dây dẫn

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Đoạn mạch nối tiếp là gì? Điện trở R, U mắc nối tiếp công thức và bài tập