diện tích tứ giác thường

Hình tứ giác, Chu vi hình tứ giác, Diện tích hình tứ giác

Hình tứ giác là gì? Chu vi hình tứ giác là gì? Diện tích hình tứ giác như thế nào? Những nội dung hấp dẫn thú vị nào sẽ có trong bài viết hôm nay của svnckh. Hãy cùng chúng tôi đi khám phá những nội dung hấp dẫn ngay trong bài viết dưới đây nhé !

Hình tứ giác là gì?

– Tứ giác là một đa giác hình gồm 4 cạnh và 4 đỉnh, trong đó không có bất kì 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng.

– Tứ giác có thể là:

Tứ giác đơn ( không có cặp cạnh đối nào cắt nhau ). ==> Tứ giác đơn có thể lồi hoặc lõm.
Hoặc là tứ giác kép ( có hai cặp cạnh đối cắt nhau ).

hình tứ giác

Xem thêm : Định nghĩa hình tứ giác, Tính chu vi hình tứ giác lớp 2

Chu vi hình tứ giác

Để tính chu vi hình tứ giác rất đơn giản, bạn cộng tất cả các cạnh trong hình tứ giác.

Công thức chung tính chu vi hình tứ giác:

P = a + b + c + d

Trong đó:

P là chu vi hình tứ giác
a, b, c, d lần lượt là độ dài các cạnh của tứ giác

Ví dụ tính chu vi hình tứ giác

1. Tính chu vi hình tứ giác có các cạnh lần lượt AB = 5cm, BC = 7cm, CD = 9cm và DA= 5cm.

Theo công thức tính chu vi chúng ta sẽ có phép tính: P = 5 + 7 + 9 + 5 = 26cm.

2. Hình tứ giác ABCD có chu vi là 73cm, biết tổng độ dài 2 cạnh AB và BC bằng 52cm. Tính tổng độ dài 2 cạnh CD và DA?

Chu vi hình tứ giác ABCD là P = AB + BC + CD + DA.

Từ đó 73 = 52 + (CD + DA) = 73 – 52 = 21cm.

Xem thêm : Cách tính diện tích hình tứ giác

Diện tích hình tứ giác

Công thức tính diện tích hình tứ giác thuộc các hình cụ thể như sau (Kí hiệu là S)

* Tính diện tích hình tứ giác thường:

diện tích tứ giác thường

Trong đó: a, b, c, d là độ dài cạnh bên

Để làm bài tập chính xác hãy tìm hiểu kỹ bài viết của chúng tôi về Hình tứ giác, Chu vi hình tứ giác, Diện tích hình tứ giác nhé.