luy-thua-cua-mot-so-huu-ti

Lũy thừa của một số hữu tỉ toán lớp 7 “Công thức và cách giải bài tập”.

Lũy thừa của một số hữu tỉ trong toán lớp 7 được đánh giá là khó với nhiều học sinh, trong phần kiến thức này các bạn cần nhớ công thức và cách giải lũy thừa của một số hữu tỉ khi áp dụng vào giải bài tập. Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu lũy thừa của một số hữu tỉ là gì nhé!

luy-thua-cua-mot-so-huu-ti

Công thức lũy thừa của một số hữu tỉ

Lũy thừa của một số hữu tỉ là kết quả của việc nhân một số với chính nó nhiều lần, với số lần nhân được xác định bởi một số nguyên không âm.

Nếu chúng ta có một số hữu tỉ, chúng ta cũng có thể tính lũy thừa của nó. Tuy nhiên, kết quả có thể là một số vô tỉ. Để tính lũy thừa của một số hữu tỉ, chúng ta có thể sử dụng tính chất của lũy thừa:

Lũy thừa với số mũ tự nhiên

luy-thua-voi-so-mu-tu-nhien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương.

+ Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một số âm.

vi-du-luy-thua-voi-so-mu-tu-nhien

Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số

tich-va-thuong-2-luy-thua-cung-co-so

+ Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ

+ Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia.

Xem thêm

+ Phép chia gọi là gì

+ Công thức cấp số nhân

Lũy thừa của một tích

luy-thua-cua-1-tich

+ Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa

Lũy thừa của một thương

luy-thua-cua-1-thuong

+ Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa

Lũy thừa của lũy thừa

luy-thua-cua-luy-thua

+ Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ.

Các dạng bài tập về lũy thừa lớp 7

Bài tập của lũy thừa của một số hữu tỉ có 7 dạng bài tập phổ biến như sau:

  • Sử dụng định nghĩa của lũy thừa với số mũ tự nhiên.
  • Tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số
  • Tính lũy thừa của một lũy thừa
  • Tính lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương
  • Tìm số mũ của một lũy thừa
  • Tìm cơ số của một lũy thừa
  • Tìm giá trị của biểu thức

Trên đây là toàn bộ lý thuyết, công thức và các dạng bài tập lũy thừa của một số hữu tỉ trong toán lớp 7 mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm nhé!

Cộng trừ nhân chia phân số lớp 4, 5, 6 và bài tập chi tiết.