so-chan-la-gi

Số chẵn là gì? Là những số nào? Số chẵn có 2, 3, 4, 5 chữ số.

Sau khi làm quen với các con số chúng ta cần phân biệt như thế nào là số chẵn, số lẻ. Vậy số chẵn là gì? Sỗ chẵn là những số nào? Hãy cùng theo dõi bài viết hôm nay để biết số chẵn có 2, 3, 4, 5 chữ số đầy đủ nhất nhé!

so-chan-la-gi

Số chẵn là gì?

Số chẵn là số có chia hết cho 2, tức là khi chia cho 2 thì có số dư bằng 0.

Hay hiểu cách khác : Một số a được gọi là số chẵn nếu nó được biểu diễn theo công thức a = 2k (k: là một số nguyên bất kỳ). Số chẵn sẽ được ký hiệu đại số là 2k.

Cách nhận biết số chẵn.

+ Số chẵn là những số có đuôi sau cùng là các số 0, 2, 4, 6, 8.

+ Số chẵn là những số có thể chia hết cho 2.

Kết luận: Số chẵn là những số kết thúc bằng 0,2,4,6,8

Ví dụ các số chẵn là: 20, 46, 68, 100, 112, 446,…

Xem thêm

+ Lũy thừa của một số hữu tỉ 

+ Cộng trừ phân số

Thuộc tính của số chẵn

 • Tổng của hai số chẵn là một số chẵn
 • Tổng của hai số lẻ là một số chẵn
 • Tổng hai số chẵn sẽ là một số chẵn: Số chẵn ± Số chẵn = Số chẵn
 • Tổng (hiệu) của hai số lẻ là một số chẵn: Số lẻ ± Số lẻ = Số chẵn
 • Tích của hai số chẵn là một số chẵn: Số chẵn × Số chẵn = Số chẵn
 • Tích của một số chẵn và một số lẻ là một số chẵn: Số chẵn × Số lẻ = Số chẵn
 • Số chẵn chia hết cho 2 và dư 0
 • Một số chẵn kết thúc bằng 0, 2, 4, 6 và 8

Số chẵn lớn nhất có 2, 3, 4, 5 chữ số

 • Số chẵn lớn nhất 1 chữ số là: 8
 • Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là: 98
 • Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số : 998
 • Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là : 9998
 • Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là số: 99998

Như vậy hi vọng qua vài viết trên đây các bạn đã nắm rõ được kiến thức số chẵn là gì? Số chẵn là những số nào? Đầy đủ nhất rồi đó!

Phép chia gọi là gì? Kết quả phép chia gọi là gì?