HCl

MgO + HCl Điều kiện gì để phương trình phản ứng

Cách cân bằng phương trình phản ứng hóa học một cách chuẩn nhất điều kiện là gì? Cách thực hiện thí nghiệm ra sao. Các bạn đã biết cách cân bằng chưa, bài viết này hướng dẫn các bạn cách cân bằng phương trình phản ứng khi cho Axit Clohidric tác dụng với Magie Oxit : MgO + HCl Sản phẩm sau phản ứng thu được muối magie clorua và nước. Hi vọng sẽ giúp các bạn có kiến thức bổ ích để trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng. Hãy theo dõi bài viết của chúng tôi nhé.

Cân bằng phương trình phản ứng hóa học :

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Điều kiện phản ứng : Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho MgO phản ứng với dung dịch axit HCl ta thấy Hiện tượng  MgO tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch không màu.

Bạn có biết

– Tương tự như với HCl, MgO cũng phản ứng với các axit khác như H2SO4, HNO3 … thu được muối và nước.

– Các oxit kim loại đều có thể phản ứng với dung dịch axit thu được muối và nước.

Các phương trình điều chế HCl :

– HCN + C2H5Cl ⟶ HCl + C2H5CN

– HClO2 + HClO ⟶ HCl + HClO3

– H2O + ICl ⟶ HCl + HIO

– Na2SO3 + HClO ⟶ HCl + Na2SO4

HCl

Các phương pháp điều chế và sản xuất axit clohydric

1/ Trong phòng thí nghiệm
Axit clohydric được điều chế bằng phương pháp sunfat có thể đạt nồng độ lên đến 40% với phương trình điều chế diễn ra theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: NaCl rắn + H2SO4 đặc → NaHSO4 + HCl (150 – 250 ºC)

Giai đoạn 2: 2NaCl rắn + H2SO4 đặc → Na2SO­4 + 2HCl (500 – 600 ºC)

Sản phẩm được tạo thành có độ tinh khiết cao nhưng không được dùng để sản xuất HCl thương mại vì giá axit sulfuric đắt hơn axit clohydric.

2/ Trong công nghiệp
Axit clohydric được điều chế trong công nghiệp thường có nồng độ 32 – 34 % với phương trình điều chế sau:

H2 + Cl2 → 2HCl (> 2000 ° C)

– HCl được tổng hợp trực tiếp từ khí clo và khí hydro nên sản phẩm có độ tinh khiết cao.

– Để đảm bảo phản ứng diễn ra hoàn toàn, lượng hydro được cung cấp cao hơn clo khoảng 1 – 2%.

– Chi phí sản xuất cao vì các chất phản ứng có giá thành cao.

– Hỗn hợp khí hydro và clo có khả năng gây nổ nên cần những thiết bị đặc biệt có khả năng chịu nhiệt cao.

Ngoài ra, HCl cũng được tổng hợp từ một số phương pháp khác:

– Hydrat hóa clorua kim loại nặng

2FeCl3 + 6H2O → Fe2O3 + 3H2O + 6HCl

– Nhiệt phân 1,2 – dicloretan thành vinyl clorua.

C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2

C2H4Cl2 → C2H3Cl + HCl

90% lượng HCl ở Mỹ được sản xuất bằng phương pháp này.

– Clorua hóa ankan RH với R là gốc hydrocacbon

Cl2 + RH → RCl + HCl

– Phản ứng trao đổi gốc clo với HF.

RCl + HF → RF + HCl

– Nhiệt phân Clodiflometan

2CHF2Cl → CF2=CF2 + 2 HCl

– Đốt rác thải hữu cơ clo

C4H6Cl2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O + 2HCl

Câu hỏi trắc nghiệm :

 

Câu 1 :

Chất nào sau đây không tác dụng với HCl?

A. Mg. B. MgO. C. CuO. D. Cu.

Hướng dẫn giải:

Cu không tác dụng với HCl.

Đáp án D.

Câu 2 :

Cho 4 gam MgO tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X là

A. 7,5 gam. B. 14,9 gam. C. 10 gam. D. 9,5 gam.

Đáp án D

Xem thêm tại đây :