nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống là bài tập làm văn bao gồm các bài văn soạn ngắn gọn xúc tích. Hi vọng dưới bài viết này svnckh sẽ giúp các em học sinh làm tốt bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống trong xã hội. Mời các bạn cùng theo dõi.

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

1 Tìm hiểu nội dung Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Câu 1 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2): Đọc văn bản sau …
a. Trong văn bản, tác giả bàn luận về hiện tượng coi thường giờ giấc.
– Biểu hiện: Trễ giờ các cuộc họp, hội thảo ; Quý thời gian của mình mà không tôn trọng thời gian của người khác.

– Tác giả đã quan tâm vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, nêu sự kiện và phát biểu suy nghĩ về hiện tượng đó.

b. Các nguyên nhân của bệnh lề mề
– Thiếu trách nhiệm, không coi trọng việc chung.

– Do ý thức thiếu tôn trọng người khác, do thói quen lề mề.

c. Tác hại của bệnh lề mề
– Trở thành thói quen, khó thay đổi, tạo nên tính ích kỉ.

– Gây hại cho tập thể lãng phí thời gian

– Làm cho công việc trì trệ, gây ra tập quán xấu…

Người viết tỏ thái độ phê phán với hiện tượng này như một thứ bệnh.

d. Bố cục bài viết ngắn gọn, mạch lạc, chặt chẽ và thuyết phục
Nêu khái quát → triển khai phân tích cụ thể hơn → Đưa ra kết luận.

nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Tìm hiểu thêm

Câu 1 (trang 21 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

Vấn đề hút thuốc lá và những triệu chứng khi hút thuốc ở thanh niên việt nam là một vấn đề một hiện tượng xã hội đáng để viết thành bài văn nghị luận.

Câu 2 (trang 21 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
Các sự việc, hiện tượng tốt, đáng biểu dương có thể viết thành bài nghị luận:

– Trung thực trong học tập

– Chấp hành nghiêm túc luật giao thông khi tham gia trên đường

– Tình bạn đẹp, trong sáng.

Tìm hiểu thêm :