quy tắc số tự nhiên

Quy tắc cộng trừ nhân chia số tự nhiên, Tính chất và bài tập

Quy tắc cộng trừ nhân chia số tự nhiên. Để phần ôn tập của các em được tốt hơn trước khi bước vào các kỳ thi quan trọng, Hôm nay svnckh sẽ tổng hợp lại tất cả các kiến thức liên quan nhằm giúp các em giải quyết các bài tập được dễ dàng và hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng theo dõi những nội dung dưới bài viết này.

Các Quy tắc phép tính số tự nhiên

1.Phép cộng hai số tự nhiên

Phép cộng hai số tự nhiên a và b cho ta một số tự nhiên gọi là tổng của chúng.

Ký hiệu a + b = c trong đó a,b là số hạng còn c gọi là tổng

Tính chất cơ bản của phép cộng

* Tính chất giao hoán : a + b = a + b

* Tính chất kết hợp : (a + b)+ c = a + ( b+c)

*Cộng với số 0 : a + 0 = 0 + a = a

Tìm hiểu thêm : Cộng trừ nhân chia số nguyên 

quy tắc số tự nhiên

2. Phép trừ hai số tự nhiên

a + b = c với a > hoặc = b

Trong đó :

a là số bị trừ

b là số trừ

c là hiệu

3. Phép chia hai số tự nhiên

Với hai số tự nhiên a và b đã cho ( b # 0 ) ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r sao cho a = bq + r

trong đó 0 < hoặc = r < b

Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết a : b = q với a là số bị chia, b là số chia, q là thương

Nếu r # 0 thì ta có phép chia có dư a : b = q ( dư r ) với a là số bị chia, b là số chia, q là thương r là số dư.

4. Phép nhân hai số tự nhiên

Phép nhân hai số tự nhiên a và b cho ta một số tự nhiên gọi là tích của chúng

Kí hiệu a.b= c trong đó a, b là thừa số c là tích

Tính chất cơ bản của phép nhân

  • Tính chất giao hoán a . b = b . a
  • tính chất kết hợp ( a.b) . c = a. ( b.c)
  • Nhân với một số a.1 = 1.a = a
  • Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng a. ( b + c ) = a.b + a.c

Tìm hiểu thêm :Phép nhân có tính chất gì?

Bài tập vận dụng

BÀI 1: áp dụng tính chất của phép cộng – phép nhân để tính nhanh :

a) 86 + 357 + 14 = (86 +14) + 357 = 100 + 357 = 457

b) 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 200 + 69 = 269

c) 25 . 5 . 4 . 27 . 2 = (25 . 4) . (5 . 2 ) . 27 = 100 . 10 . 27 = 27 000

d) 28 . 64 + 28 . 36 = 28 . (64 + 36) = 28 . 100 = 2800

BÀI 2 : tìm số tự nhiên x, biết :

a) (x – 35 ) -120 = 0

(x – 35 ) = 120

x= 120 + 35

x = 155

b) 124 + (118 – x) = 217

(118 – x) = 217- 124

118 – x = 93

x = 118 – 93

x = 25

c) 165 – (x + 61) = 82

(x + 61) = 165 – 82

x + 61 = 83

x = 83- 61

x = 22

BÀI 3 :

Một tàu hỏa chở 1000 Khách. Biết mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch ?

Giải.

Số khách chổ đầy mỗi toa :

12 . 8 = 96 (khách)

Ta có : 1000 : 96 = 10 dư 4

Số toa để chở hết số khách du lịch :

10 + 1 = 11 (toa)

BÀI 4 :

Bạn tâm dùng 21 000 đồng mua vở. có hai loại vở : loại 1 giá 2 000 đồng một quyển, loại 1 giá 1 500 đồng một quyển. Bạn tâm mua nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu :

a) tâm chỉ mua vở loại 1 ?

b) tâm chỉ mua vở loại 2 ?

giải.

a) tâm chỉ mua vở loại 1 ?

ta có : 21000 : 2000 = 10 dư 1000

vậy tâm chỉ mua vở loại 1 nhiều nhất là 10 quyển.

b) tâm chỉ mua vở loại 2 ?

ta có : 21000 : 1500 = 14

vậy tâm chỉ mua vở loại 2 nhiều nhất là 14 quyển.