thừa số là phép tính gì

Thừa số là phép tính gì? Phân tích một số thành các thừa số

Trong toán học, các tính chất của thừa số được quan tâm. Qua đó cho ta thấy ý nghĩa của các giá trị, của các phép tính để thực hiện chức năng tính toán. Một tích có thể là giá trị tìm được của nhiều thừa số khác nhau. Vậy Thừa số là phép tính gì? trong môn toán học lớp 2. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp các em trả lời câu hỏi một cách chính xác nhất để từ đó có thể phân tích một số thành các thừa số.

Thông tin bài viết mới khác :

Thừa số là phép tính gì?

Thừa số là tên gọi của những số mà khi chúng nhân với nhau sẽ có tích bằng với số cho trước đó. Do đó, mọi số đều là tích của nhiều thừa số.

Ví dụ :

10 x 5 x 6 = 300

Trong đó:

+ 10 là thừa số

+ 5 là thừa số

+ 6 là thừa số

+ 300 là tích

Việc học cách phân tích ra thừa số, tách một số thành tích của các thừa số là kiến thức toán học cơ bản nhưng nó vô cùng quan trọng, Nó sẽ được áp dụng rộng rãi trong toán học cơ bản, trong đại số, tích phân và nhiều hơn thế nữa.

thừa số là phép tính gì

Phân tích một số ra thành tích của các thừa số

Phân tích số nguyên cơ bản ra thừa số

+ Bước 1: Tìm 2 số mà tích của chúng là con số ban đầu chúng ta

Ví dụ : số 15

chúng ta sẽ có các tích như: 15×1, 3×5.

Do đó, các bạn sẽ nhận được thừa số của 15 là 15, 1, 3, 5

+ Bước 2: Xác định xem các thừa số trên có thể phân tách được nữa hay không. Bởi vì, những số lớn có thể giúp chúg ta phân tách được rất nhiều lần.

Ví dụ : số 16

phân tích thành 4 x 4 và  4 phân tích thành 2×2.

Do đó 16 = 2 x 2 x 2 x 2

+ Bước 3: Dừng phân tích khi tất cả các thừa số đều là số nguyên tố. Số nguyên tố ở đây là những số chia hết cho 1 và chính nó.

Ví dụ :

như 2, 3, 5, 7, 11…Việc phân tích thêm nữa sẽ trở nên thừa thãi.

Ví dụ :  12 = 2x(2×3).

Nếu phân tích nữa bạn sẽ được (2 × 1) × ((2 × 1)(3 × 1)) nên cần bỏ qua bước này.

Xem thêm :

Cách thức phân tích các số lớn thành thừa số

+ Bước 1: Viết số của bạn phía trên một bảng có 2 cột. Việc phân tích số lớn ra thừa số sẽ vô cùng phức tạp. Những số này thông thường có từ 4 đến 5 chữ số trở lên. Do đó, quá trình kẻ bảng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn rất nhiều khi phân tích.

+ Bước 2: Chia số đã cho cho một thừa số nguyên tố nhỏ nhất. Lưu ý, cách chia này phải là chia hết và không để dư. Khi đó, bạn cần viết số nguyên tố ở cột bên trái và ghi thương ngang hàng với cột bên phải.

+ Bước 3: Tiếp tục phân chia theo cách này. Sau mỗi lần lặp lại bước này, các bạn sẽ được con số bé dẫn đi.

+ Bước 4: Phân tích số lẻ bằng những cách thử chia cho các số nguyên tố nhỏ. Đây là cách tìm khó hơn so với số chẵn. Bạn có thể thử chia cho 3, 5, 7, 11… Đến khi không thể chia nữa và không có số dư.

+ Bước 5: Tiếp tục chia và tìm ra thương số là 1.

Lưu ý khi phân tích số ra thừa số:

Để có thể phân tích số ra thừa số dễ dàng, các bạn cần lưu ý những điều sau:

– Các số nguyên tố nhỏ nhất sẽ là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, và 23. Qua đó xác định chắc chắn các thừa số tìm được không thể phân tích thành các thừa số mới.

– Khái niệm số nguyên tố cần được nắm vững. Số nguyên tố là số có 2 thừa số 1 và chính nó. Để đảm bảo thực hiện đúng các bước cũng như tìm được các thừa số chính xác nhất.

– Chỉ phân tích những số tự nhiên.

– Một vài số có thể phân tích nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn nên thực hiện phương pháp liệt kê như trên để tránh mất thừa số.

– Hiểu được rằng một số được gọi là thừa số của số lớn hơn nếu số lớn chia hết cho số nhỏ hơn.

– Nếu tổng các chữ số của số bị chia chia hết cho 3 thì 3 là thừa số của số bị chia. Đây là mẹo để xác định đối với phép chia hết cho 3. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp số bị chia có giá trị lớn.