bài tập tích

Trong phép nhân 5 x 2 10 thừa số là gì? Cách tìm thừa số

Trong phép nhân 5 x 2 10 thừa số là gì?. “Thừa số” là một thuật ngữ được sử dụng trong phép nhân để chỉ các số được nhân với nhau. Trong trường hợp này, có hai thừa số: 5 và 2. Vậy kết quả là bao nhiêu? cách tính như thế nào là chính xác nhất, chúng ta cùng nhau đi giải bài tập có liên quan nhé.

Tìm hiểu thêm :

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán lớp 2 tập 2 cánh diều.

Bài 1. Nêu thừa số, tích trong các phép tính sau:

5 x 2 = 10       4 x 3 = 12

bài tập tích

Phương pháp giải:

Dựa vào vị trí của các số trong phép nhân để xác định thừa số, tích.

Giải bài tập

Phép tính 5 x 2 = 10 có:

5 là thừa số
2 là thừa số

10 là tích

Phép tính 4 x 3 = 12 có:

4 là thừa số
3 là thừa số

12 là tích

Bài 2. Tìm tích, biết các thừa số lần lượt là:

2 và 3 ; 4 và 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép nhân hai số để tìm tích.

Giải bài tập

2 x 3 = 6

4 x 5 = 20

Bài 3. Thực hành “lập tích”

bài số 4

Phương pháp giải:

Chọn 2 thẻ số có trong hình rồi lập tích của hai số đó.

Giải bài tập

1 x 6 = 6
4 x 2 = 8
3 x 5 = 15
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
3 x 2 = 6
4 x 5 = 20…