số dư trong phép chia

Cách tìm số dư của phép chia, đơn giản hiệu quả

Cách tìm số dư của phép chia. Bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tổng hợp lại kiến thức và đưa ra ví dụ, hướng dẫn các em học sinh làm bài tập một cách nhanh chóng sao cho hiệu quả đạt điểm số cao nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây.

Định nghĩa số dư của phép chia

a = b x q + r

Trong đó:

a là số bị chia

b là số chia

q là thương

r là số dư

Khi r bằng 0, ta nói a chia hết cho b hay a chia b được q dư 0.

Khi r khác 0, ta nói a không chia hết cho b hay a chia b được q dư r.

Ví dụ :

85 : 2 ta được 42 dư 1

Tức là 42 x 2 + 1 = 85

số dư trong phép chia

Thử ngay :

Cách tìm số dư của phép chia

 Dạng 1: Tìm số dư khi biết số bị chia và số chia
Muốn tìm số dư khi đã biết số bị chia và số chia, ta chỉ cần thực hiện phép chia giống như đã học, sau đó tìm được số dư.

Xem các ví dụ sau để hiểu rõ hơn.

Ví dụ :

115 : 2 = 57 dư 1

Từ kết quả trên, ta nói 115 chia 2 được 57 dư 1. Vậy số dư của phép chia là 1.

Ta có thể dùng a = b x q + r để kiểm tra lại. Với a là 115, b là 2, q là 57, r là 1. Ta được:

115 = 57 x 2 + 1 là đúng. Vậy kết quả tính được là chính xác.

Dạng 2: Tìm số dư khi biết số bị chia, số chia và thương
Muốn tìm số dư khi đã biết số bị chia, số chia và thương, ta dùng a = b x q + r đã nhắc đến ở mục 1.

Trong đó a là số bị chia, b là số chia, q là thương, r là số dư. Lúc này bài toán trở thành bài toán tìm r.

Ví dụ :

Cho một phép chia, biết số bị chia là 75, số chia là 4, thương là 18. Tìm số dư.

Ta có: a = b x q + r

Trong đó, a là 75, b là 4, q là 18. Thay vào ta được:

75 = 4 x 18 + r

Lúc này bài toán trở thành tìm r. Rút gọn vế phải, ta được:

75 = 72 + r

r = 75 – 72

r = 3

Vậy số dư là r = 3.

Bài tập liên quan

Bài 1 : Tìm số dư của phép chia, biết:

a. Số bị chia là 875, số chia là 6, thương là 145.

b. Số bị chia là 245, số chia là 63, thương là 3.

c. Số bị chia là 5648, số chia là 32, thương là 176.

Bài 2 :  Đặt tính để tính thương và số dư của các phép chia sau:

a, 165 : 4

b, 264 : 13

c, 523 : 41

d, 1234 : 23

e, 7689 : 300

Bài 3 : Giải các bài toán sau:

a. Chia 156 quả táo, mỗi người nhận 5 quả. Hỏi chia được nhiều nhất cho bao nhiêu người và còn thừa bao nhiêu quả?

b. Một khúc vải dài 700m được cắt thành 124 mảnh vải dài bằng nhau, mỗi mảnh vải dài 5m. Hỏi còn thừa lại bao nhiêu mét vải?