Vở bài tập toán lớp 3 bài 28 Hướng dẫn giải bài tập về phép chia số dư

Vở bài tập toán lớp 3 bài 28 là một trong các dạng bài tập luôn có trong các bài kiểm tra của các em học sinh THCS đặc biệt là dành cho đại số toán lớp 3. Bài viết này sẽ hướng dẫn giải bài tập về phép chia hết và phép chia có dư, Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Tìm hiểu thêm :

Vở bài tập toán lớp 3 bài 28

Bài 1 trang 36 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính rồi viết (theo mẫu):

a)25 : 5 42 : 2 99 : 3

………… ………… ………..

………… ………… ………..

………… ………… ………..

b)30 : 4 38 : 5 49 : 6

………… ………… ………..

………… ………… ………..

………… ………… ………..

a)26 : 3 32 : 4 60 : 6 55 : 5

………… ………… ……….. ………..

………… ………… ……….. ………..

………… ………… ……….. ………..

Giải bài tập 1

bài tập 1

Bài 2 trang 37 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Điền Đ, S

đề bài 2

Giải bài tập 2

bài tập 2

Bài 3 trang 37 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết tiếp số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

bài tập 3

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Giải bài tập 3

giải bài tập 3

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với ………. rồi cộng với ……………..