diện tích tứ giác thường

Công thức tính diện tích hình tứ giác tiểu học

Công thức tính diện tích hình tứ giác tiểu học. Chúng ta đã cũng nhau đi tìm hiểu một số các hình như hình vuông, hình thoi, hình thang, hình chữ nhật và một số hình khác khi tính diện tích của các hình đó. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Công thức tính diện tích hình tứ giác bậc tiểu học như : Công thức tính diện tích hình tứ giác bất kỳ cũng như công thức tính diện tích hình tứ giác đặc biệt. Cùng tìm hiểu với chúng tôi nha.

Hình tứ giác là gì?

Hình tứ giác là hình có 4 cạnh và 4 đỉnh. Hình tứ giác có thể là tứ giác đơn khi không có cặp cạnh đối nào cắt nhau hoặc tứ giác kép khi có 2 cặp cạnh đối cắt nhau. Tổng các góc tứ giác bằng 360 độ.

Xem ngay :

Công thức tính diện tích hình tứ giác

diện tích tứ giác thường

Công thức tính diện tích hình vuông
S = a x a = a2 (Trong đó S là diện tích, a là độ dài cạnh)

Công thức tính diện tích hình chữ nhật
S = a x b (Trong đó S là diện tích, a là chiều dài, b là chiều rộng)

Công thức tính diện tích hình bình hành
S = a x h (Trong đó s là diện tích, a là cạnh đáy, h là đường cao)

Công thức tính diện tích hình thoi
S = ½ (d1 x d2) (Trong đó s là diện tích, d1 và d2 là độ dài 2 đường chéo)

Công thức tính diện tích hình thang
S = ½ (a + b) x h (Trong đó S là diện tích, a và b là độ dài 2 cạnh song song, h là chiều cao)

Công thức tính diện tích hình tứ giác bất kỳ (Tứ giác không đều) là:
S = ½ (a x d) SinA + ½ (b x c) x SinC (Trong đó s là diện tích, a d c d là 4 cạnh)

Ví dụ

Ví dụ 1: Cho hình tứ giá ABCD, có cạnh Ab = 3cm, BC = 5cm, CD = 2cm, DA = 6cm, góc A = 110 độ, góc C = 80 độ. Tính diện tích tứ giác ABCD?

Lời giải:

Theo công thức tính diện tích hình tứ giác như sau:

S = (0.5 x a x d x sinA) + (0.5 x b x c x sinC)

= 0.5 x 3 x 6 x sin110 + 0.5 x 5 x 2 x sin80

= 9 x 0.939 + 5 x 0.984

= 8.451 + 4.92

= 13.371cm2

Đáp án diện tích hình tứ giác ABCD = 13.371cm2

Ví dụ 2: Một hình tứ giác ABCD có cạnh A = 80 độ, C = 110 độ. Tìm diện tích hình tứ giác đó.

hình thang

 

Lời giải:

Area = 0.5 x a x d x sinA + 0.5 x b x c x sinC

= 0.5 (12 x 14) x sin (90) + 0.5 x (9 x 5) x sin (110)

= 84 x sin(80) + 22.5 x sin(110)

= 84 x 0.984 + 22.5 x 0.939

= 82.66 + 21.13

= 103.79 square inches

Đáp án bằng 103.79