bài tập phép nhân

Kết quả phép nhân 3x(x-2) Đa thức có hệ số của X là mấy?

Kết quả phép nhân 3x(x-2) Dạng bài tập toán lớp 8, nhìn có vẻ dễ dàng đối với các bạn học giỏi bộ môn toán học nhưng lại khó đối với các bạn có học lực trung bình hoặc mới tìm hiểu về dạng toán này. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn giải quyết các bài tập liên quan, Cùng tìm hiểu với chúng tôi nhé.

bài tập phép nhân

Kết quả phép nhân 3x(x-2) là

A. 3×2 + 6x B. 2×2 – 6x C. 3×2 – 6x D. 3×2 – 2x

Kết quả là : 3×2−6x

Vậy chọn đáp án C

Bài tập liên quan

Bài 1 : kết quả phép nhân (x-2)(x^2-3x+2) là một đa thức có hệ số của x là

Giải bài tập

(x – 2)(x2 – 3x + 2)

= x3 – 2×2 – 3×2 + 6x + 2x – 4

= x3 – 5×2 + 8x – 4

Vậy hệ số của x là: 8.

Bài 2 : kết quả của phép nhân đa thức x+2 với đa thức x2-2x+1 bằng:

A.x3-3x+2 B.x3-4x+2 C.x2+4x-2 D.x3-3x-2

Giải bài tập

(x+2)(x 2 −2x+1)

=x 3 −2x 2 +x+2x 2 −4x+2

=x 3 −3x+2

=>Chọn A

Thông tin thêm :