bài tập liên quan

Kết quả phép nhân (x-2).(x+3) hay (x+3).(x-2) – Đại số lớp 8

Kết quả phép nhân (x-2).(x+3) hay (x+3).(x-2) Đây là dạng bài tập lớp 8 thường gặp, tuy nhiên nếu các em không nắm vững được kiến thức thì không thể giải quyết được. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các em nắm chắc cũng như có cách giải bài tập chính xác nhất.

Kết quả của phép nhân (x – 2)(x +3) là:

A. x2+2x+6

B. x2+3x−6

C. x2+x+6

D. x2+x–6

Cách giải

Cách 1 : (x-2).(x-3)
=x^2-3x-2x+6
=x^2-5x+6

Cách 2 :

x.(x-3)-2(x-3)=x^2-3x-2x+6=x^2-5x+6

Vậy đáp án đúng ở đây là D. x2+x–6

Tìm hiểu thêm :