thừa số

Kết quả của phép nhân gọi là gì? Định nghĩa và Tính chất

Kết quả của phép nhân gọi là gì? Chương trình toán lớp 2 ở THCS chúng ta đã cùng nhau đi làm quen các phép tính cơ bản nhất. Trong đó có phép tính nhân, Vậy Phép tính nhân là gì? Tính chất phép tính nhân là gì? kết quả của phép tính nhân được gọi là gì? Bài viết này sẽ đi trả lời tất cả câu hỏi ở trên mà các bạn đang thắc mắc, Mời các bạn cùng theo dõi.

Định nghĩa

Phép nhân là phép tính toán học của một số bởi số khác. Nó là một trong 4 phép tính cơ bản của số học (3 phép tính còn lại là cộng, trừ, chia). Phép nhân tác động tới hai hay nhiều đối tượng toán học (thừa số, còn gọi là nhân tử) để tạo ra một đối tượng toán học mới. Ký hiệu của phép nhân là “×” (ngắn gọn hơn là “·”, trong lập trình là dấu *). Phép nhân số nguyên có thể coi là việc cộng một số với một số lần nhất định; ví dụ, ta lấy 3 + 3 + 3 + 3 thì ra được 12. Khi ta sử dụng nhân thì nó sẽ nhanh hơn: 3 × 4 = 12 (tức thừa số thứ nhất là số hạng còn thừa số thứ hai là số lượng số hạng).

Phép toán nhân hai số

A x B = C

với A là số nhân, B là số bị nhân (A và B đều là thừa số); C là tích.

thừa số

Kết quả của phép nhân gọi là gì?

Phép nhân được biểu diễn bằng các dấu gạch chéo ‘×’, dấu hoa thị ‘*’ hoặc dấu chấm ‘·’. Khi chúng ta nhân hai số, câu trả lời mà chúng ta nhận được được gọi là ‘tích’. Số lượng đối tượng trong mỗi nhóm được gọi là “số bị nhân” (hay thừa số thứ hai) và số lượng các nhóm bằng nhau như vậy được gọi là ‘cấp số nhân’ (thừa số thứ nhất).

Ví dụ: Có 6 bông hoa, mỗi bông hoa có 5 cánh. Hỏi có bao nhiêu cánh tất cả?

Để tìm tổng số cánh, ta nhân (x) số bông hoa với số cánh của mỗi bông hoa. Vì vậy, số bị nhân (thừa số thứ 2) là 6, cấp số nhân là 6. Tích của 6 x 5 = 30 (cánh hoa).

Biểu diễn một phép nhân trên một trục số có thể được thực hiện bằng cách lấy các bước nhảy của số lần nhân, có kích thước tương đương với cấp số nhân và từ số không.

Như vậy qua bài viết các bạn có thể biết được Kết quả của phép nhân gọi là gì? phải không nào. Mời các bạn cùng tìm hiểu kỹ bài viết để biết rõ hơn nhé.

Tìm hiểu thêm :