tìm số bị chia

Muốn tìm thừa số bị chia – Lý thuyết và bài tập toán lớp 2

Muốn tìm thừa số bị chia ta phải làm như thế nào cũng như làm sao thuộc các lý thuyết vận dụng được vào làm bài tập một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác nhất. Dưới đây là nội dung hướng dẫn các em học sinh giải quyết các bài tập có liên quan, Cùng tìm hiểu với chúng tôi nhé.

Cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia

tìm số bị chia

Xem thêm : Muốn tìm thừa số bằng cách nào? 

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Thực hiện phép tính nhân, chia theo yêu cầu của bài toán.

Dạng 2: Tìm x

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

x : 4 = 5

x = 5 x 4

x = 20

Dạng 3: Toán đố

– Đọc và phân tích đề bài: Đề toán thường cho giá trị của một nhóm và số nhóm, yêu cầu tìm giá trị của tất cả các nhóm đó.

– Tìm cách giải: Muốn tìm giá trị của tất cả các nhóm thì em lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm đã cho.

– Trình bày lời giải

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả của bài toán vừa tìm được.

Ví dụ: Có 6 em nhỏ, mỗi em có 2 quyển vở. Bốn em có tất cả bao nhiêu quyển vở ?

– Đề bài cho thông tìn có 6 em nhỏ (số nhóm), mỗi em có 2 quyển vở (giá trị của một nhóm) và yêu cầu tìm số vở của cả bốn người (tìm giá trị của tất cả các nhóm đã cho)

– Cách giải: Muốn tìm số vở của cả bốn bạn thì ta sẽ lấy số vở của mỗi người nhân với số người đã cho.

– Trình bày lời giải:

Cả bốn em có số quyển vở là:

2×6=12 (quyển vở)

Đáp số: 12 quyển vở

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả: Nếu có 12 quyển vở, chia đều cho bốn bạn thì mỗi bạn có đúng 3 quyển vở. Như vậy đáp án vừa tìm được là đúng.

Xem thêm : Bảng thừa số nguyên tố

Bài tập

Bài 1 :

Tìm X:

a) X : 2 = 3 b) X : 3 = 2 c) X : 3 = 4
Phương pháp giải:

Lấy thương nhân với số chia để tìm số bị chia.

Lời giải chi tiết:

a) X : 2 = 3

X = 3 x 2

X = 6

b) X : 3 = 2

X = 2 x 3

X = 6

c) X : 3 = 4

X = 4 x 3

X = 12

Bài 2 :

Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

Phương pháp giải:

Lấy 5 nhân với 3 để tìm được số kẹo ban đầu

Lời giải chi tiết:

Số kẹo có tất cả là:

5 x 3 = 15 (chiếc kẹo)

Đáp số: 15 chiếc kẹo.