sơ-đồ-tu-duy-tam-giác-lớp-7

Sơ đồ tư duy tam giác lớp 7 – Chi tiết, dễ hiểu.

Để hệ thống lại kiến thức về hình tam giác ở lớp 7, bạn có thể dùng sơ đồ tư duy để thể hiện ngắn gọn và dễ hiểu. Trong bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến anh chị sơ đồ tư duy tam giác lớp 7 mà có thể các em không nên bỏ qua nhé!

sơ-đồ-tu-duy-tam-giác-lớp-7

Tổng hợp sơ đồ tư duy hình tam giác.

Các kiến thức cần nhớ về hình tam giác lớp 7.

1: Tổng Ba Góc Của Một Tam Giác

Định nghĩa: Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác.

Tính chất: Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

2: Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông

+ Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (cạnh-góc-cạnh).

+ Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (góc-cạnh-góc).

+ Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (cạnh huyền – góc nhọn)

3: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Nhất Của Tam Giác: Cạnh – Cạnh – Cạnh

Nếu ba cạnh của tam giác này lần lượt bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp cạnh-cạnh-cạnh.

4 : Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Hai Của Tam Giác: Cạnh – Góc – Cạnh

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

5: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác: Góc – Cạnh – Góc.

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xem thêm:

6: Định Lí Pi-Ta-Go

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

7: Hai Tam Giác Bằng Nhau

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau

8: hai Tam Giác Cân

Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Tính chất: Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Chúng ta có thể tổng hợp bằng sơ đồ tư duy tam giác lớp 7 như sau:

 

so-do-tu-duy-tam-giac-1

so-do-tu-duy-he-thuc-luong-trong-tam-giac-vuong

Như vậy trên đây chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ sơ đồ tư duy tam giác lớp 7 mà các bạn cần chú ý ở bài học tổng kết ngày hôm nay nhé!

Muốn tìm thừa số bằng cách nào? Tìm một thừa số của phép nhân toán 2