chuyên đề

Phép nhân phân số lớp 6 – Chuyên đề toán học Bài 10

Phép nhân phân số lớp 6 – Chuyên đề toán học Bài 10. Ở lớp 4 chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu phép nhân phân số phải không nào? Vậy ở lớp 6 này phép nhân phân số có nội dung gì khác so với phép nhân phân số ở lớp 4 hay không. Bài viết với nội dung lý thuyết và bài tập giúp các em dễ hiểu làm bài tập được tốt hơn cũng như so sánh về phép nhân phân số ở lớp 4 và lớp 6 khác nhau ở điểm gì? Mời các bạn cùng theo dõi.

Phép nhân phân số là gì?

Qui tắc

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau, nhân các mẫu với nhau:

quy tắc

Lưu ý

a) Vì một số nguyên m được coi là phân số m/1 nên

chú ý

Điều này có nghĩa là: Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

b

 

 

 

Theo quy tắc nhân phân số, ta có :

quy tắc phân số

Tìm hiểu thêm :

chuyên đề

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Tương tự phép nhân số nguyên, phép nhân phân số có các tính chất

cơ bản sau:

tính chất

 

 

 

 

 

 

Luyện tập

10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải

Bài 10.1

a) 21/20 b) 2/9 c) 5/3 d) 1 e) -5/6 g) -81/4

Bài 10.2

a) 2/3 b) 6/5 c) 20/9 d) 34/9 e) 7/6 g) 4/9

Bài 10.3

a) -3/4 b) -9/10 c) 7/20 d) 7/4 e) 1 g) 0

Bài 10.4

a) 3/2 b) -5/2 c) 3/5 d) 1/2 e) 1 g) 0