Từ đồng nghĩa Cộng Đồng, Đặt câu đồng nghĩa cho từ Cộng Đồng

Từ đồng nghĩa Cộng Đồng, Đặt câu đồng nghĩa cho từ Cộng Đồng là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Cùng tìm hiểu nội dung dưới đây để biết câu trả lời nhé.

Tìm hiểu thêm bài viết khác :

cộng đồng

Ý nghĩa của từ cộng đồng

Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.

Từ đồng nghĩa với cộng đồng là : xã hội, tập thể, Dân chúng, công chúng, cộng đồng…..

Đặt câu đồng nghĩa với từ cộng đồng

– Cộng đồng/Tập thể dân cư Khu Phố A quyết giữ gìn văn hóa tốt nhất

– Hoà nhập với cộng đồng

– Thái độ, hoạt động trong cộng đồng

– Những người trong cộng đồng

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn biết được những từ đồng nghĩa với từ cộng đồng.