Chuyển thành phép nhân rồi tính Bài 1 trang 162 sgk toán 5

Chuyển thành phép nhân rồi tính là dạng bài tập được cho là khó khăn trong việc giải quyết bài tập của các em học sinh lớp 5. Vậy làm thế nào để giúp các em giải quyết nhanh chóng được các dạng bài tập có liên quan, dựa vào công thức nào giải quyết các bài tập đó. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các em và phụ huynh giải quyết các bài tập đó một cách đơn giản, ngắn gọn và nhanh nhất.

Tìm hiểu thêm :

Công thức ( Phương pháp ) Chuyển thành phép nhân rồi tính

công thức

 

 

 

 

 

Bài tập liên quan

Bài 1: Chuyển thành phép nhân rồi tính:

a)  4,25kg + 4,25kg +4,25kg=…………………………………

=………………………………..

b)  5,8m2+5,8m2x3+5,8m2=…………………………………

=…………………………………

c)  3,6 ha+3,6 ha x 9.           = …………………………………

=…………………………………

Giải

Cách 1 :

4,25 kg + 4,25 kg + 4,25 kg = 4,25 kg x 3

= 12,75 kg

5,8 m2 + 5,8m2 x 3 + 5,8 m2 = 5,8 m2 x 5

= 29 m2

3,6 ha + 3,6 ha x 9 = 3,6 ha x 10

= 36 ha

Cách 2

a. 4,25kg + 4,25kg + 4,25kg

= 4,25kg x 3

= 12,75 kg

b. 5,8m2 + 5,8m2 + 5,8m2

= 5,8m2 x 3

= 17,4m2

c. 3,6 ha + 3,6ha x 9

= 3,6ha + 32,4ha

= 36ha

Bài 2 : Chuyển thành phép nhân rồi tính :

a) 6,75kg+6,75kg+6,75kg

b) 7,14m+7,14m+7,14m*3

c) 9,26dm*9+9,26dm

Giải

a) 6,75 kg + 6,75 kg + 6,75 kg = 6,75 kg x 3 = 20,25 kg.

b) 7,14 m + 7,14 m + 7,14 m x 3 = 7,14 m x 2 + 7,14 m x 3 = 14,28 m + 21,42 m = 35,7 m.

c) 9,26 dm x 9 + 9,26 dm = 9,26 dm x ( 9 + 1 ) = 9,26 dm x 10 = 92,6 dm.