Cu

CuCl2 ra KCl Cân bằng phương trình phản ứng hóa học

CuCl2 ra KCl Đây là phương trình phản ứng hóa học khi cho KOH vào ống nghiệm chứa dung dịch CuCl2 ta thấy xuất hiện KOH tan trong dung dịch và tạo kết tủa màu xanh dưới điều kiện nhiệt độ. Bài viết củng cố kiến thức cơ bản giúp các em học sinh nắm chắc để vận dụng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm cũng như các dạng bài tập có trong các đề thi học kỳ, THPT. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Viết phương trình phản ứng hóa học :

CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2↓ + 2KCl

Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho KOH vào ống nghiệm chứa dung dịch CuCl2 ta thấy xuất hiện KOH tan trong dung dịch và tạo kết tủa màu xanh.

Thông tin thêm

– Tương tự muối clorua như FeCl2, AlCl3… khi cho vào dung dịch kiềm đều tạo thành kết tủa.

Các phương trình điều chế CuCl2 :

– CuS + 2HCl ⟶ H2S + CuCl2

– 2HCl + CuF2 ⟶ CuCl2 + 2HF

– Cl2 + CuS ⟶ S + CuCl2

– 2HCl + CuCO3 ⟶ H2O + CO2 + CuCl2

Xem thêm :

Định nghĩa Đồng (II) clorua

– Định nghĩa: Đồng (II) clorua là một hợp chất phổ biến của đồng, chỉ xếp sau đồng (II) sunfat CuSO4.

– CuCl2 là chất rắn, màu nâu nhạt, tan tốt trong nước. Hút ẩm tốt, khi có mặt nước chuyển sang màu xanh nhạt.
Cu

Tính chất lí hóa của CuCl2 :

Tính chất vật lí
– Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 134.4520

– Khối lượng riêng (kg/m3) 3386

– Màu sắc nâu (khan)

– Trạng thái thông thường chất rắn

– Nhiệt độ sôi (°C) 993

– Nhiệt độ nóng chảy (°C) 498

Tính chất hóa học
– Có tính chất hóa học của muối.

1. Tác dụng với dung dịch bazơ:

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)4 + 2NaCl

CuCl2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)4 + BaCl4

2. Tác dụng với muối:

AgNO3 + CuCl2 → Cu(NO3)2 + 2AgCl

Bài tập vận dụng :

Ví dụ 1: Chất tác dụng được với dung dịch CuCl2 là:

A. KOH B. KCl

C. K2SO4 D. KNO3

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học: CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KCl

Ví dụ 2: Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là

A. 19,6g B. 9,8g

C. 4,9g D. 17,4g

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

mKOH = (200.5,6)/100 = 11,2g ⇒ nKOH = 0,2 mol

CuCl2 + 2KOH (0,2) → Cu(OH)2 (0,1 mol) + 2KCl

mCu(OH)2 = 0,1. 98 = 9,8g

Ví dụ 3: Cho từ từ dung dịch NaOH vào CuCl2 dư thu được kết tủa có màu

A. xanh B. nâu đỏ

C. trắng D. vàng

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Khi cho từ từ NaOH vào CuCl2 tạo Cu(OH)2 kết tủa xanh.