hàm product

Hàm tính phép nhân trong excel ( Hàm PRODUCT )

Hàm tính phép nhân trong excel ( Hàm PRODUCT ) là một trong các hàm được sử dụng nhiều nhất trong excel trong quá trình làm bài tập và trong công việc hàng ngày, Tuy nhiên Đối với các bạn mới bắt đầu làm quen với công thức, hàm tính phép nhân trong excel là vô cùng khó. Bởi vậy bài viết của svnckh sẽ giúp bạn tìm hiểu cũng như hướng dẫn phép tính nhân trong excel, cùng theo dõi dưới bài viết này.

Tìm hiểu về hàm PRODUCT

Hàm PRODUCT nhân tất cả các đối số đã cho với nhau và trả về tích của chúng. Ví dụ, nếu ô A1 và A2 có chứa số, bạn có thể dùng công thức =PRODUCT(A1, A2) để nhân những số này với nhau. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này bằng cách dùng toán tử toán học của phép nhân (*), ví dụ =A1 * A2.

Hàm PRODUCT hữu ích khi bạn cần nhân nhiều ô với nhau. Ví dụ, công thức =PRODUCT(A1:A3, C1:C3) tương đương với =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Tìm hiểu thêm :

Công thức

PRODUCT(number1, [number2], …)

Cú pháp hàm PRODUCT có các đối số sau đây:

  • number1 Bắt buộc. Số hoặc phạm vi thứ nhất mà bạn muốn nhân.
  • number2 Tùy chọn. Các số hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn nhân, tối đa 255 đối số.

Lưu ý: Nếu đối số là mảng hoặc tham chiếu, thì chỉ có các số trong mảng hoặc tham chiếu đó mới được nhân. Các ô trống, giá trị lô-gic và văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Ví dụ:

1/ Chẳng hạn, muốn nhân dãy từ B3-B5 với 2 ta dùng công thức: =PRODUCT(B3:B5;2).

hàm product

Bài tập :

Tính lương tháng cho nhân viên trong công ty dưới đây.

Sử dụng hàm PRODUCT với công thức: =PRODUCT(D3:E3), ta được kết quả:

bài tập vận dụng