Phép nhân hai vecto là gì? Định nghĩa, tính chất, biểu thức của vecto

Phép nhân hai vecto là gì? phép tích vectơ hay nhân vectơ hay tích có hướng là một phép toán nhị nguyên trên các vectơ trong không gian vectơ ba chiều. Nó là một trong hai phép nhân thường gặp giữa các vectơ (phép toán kia là nhân vô hướng). Nó khác nhân vô hướng ở chỗ là kết quả thu được là một giả vectơ thay cho một vô hướng. Kết quả này vuông góc với mặt phẳng chứa hai vectơ đầu vào của phép nhân. Cùng tìm hiểu thông tin ở bài viết để giải các bài tập liên quan.

Định nghĩa

định nghĩa vecto

 

 

 

Các tính chất của tích vô hướng

Người ta chứng minh được các tính chất sau đây của tích vô hướng :

tính chất vecto

 

 

 

 

 

Tìm hiểu thêm : 

 

tích vô hướng

Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

biểu thức tọa độ

 

 

 

 

 

 

ứng dụng

ứng dụng

 

 

 

 

 

 

ứng dụng 2

 

 

 

Bài tập vận dụng

Ví dụ 1 : Cho bốn điểm A,B,C,D gọi E,F là trung điểm của AB,CD và O là trung điểm của EF. Chứng minh rằng

Giải

giải ví dụ 1

 

 

 

 

Ví dụ 2 : Chứng minh rằng G là trọng tâm ABC khi và chỉ khi :

Giải

giải ví dụ 2