Khái niệm căn bậc 3, tính chất và biểu thức của căn bậc 3

Trong toán học lớp 9 tập 1 chúng ta đã đi tìm hiểu thế nào là căn bậc, tính chất và công thức của chúng. Vậy căn bậc 3 của một số trong toán học là gì? ở bài này chúng tôi và các em học sinh cùng nhau đi tìm hiểu về Khái niệm căn bậc 3, tính chất và biểu thức của chúng như thế nào nhé. Sau bài này hi vọng sẽ giúp ích được các em hiểu sâu về căn bậc 3 và có thể giải được các bài toán liên quan đến chúng.

Định nghĩa về căn thức bậc ba :

Căn bậc ba của một số thực a là số x sao cho x3 = a

• Viết: x = ∛a

Số 3 gọi là chỉ số căn.

Phép lấy căn bậc ba của một số gọi là phép khai căn bậc ba.

• Vậy x = ∛a ⇔ a = x3

• Ví dụ: ∛8 = 2 vì 23 = 8

∛-125 = -5 vì (-5)3 = -125

• Nhận xét: Mỗi số thực a đều có duy nhất một căn bậc 3. Cụ thể:

– Nếu a > 0 ⇒ ∛a > 0

– Nếu a < 0 ⇒ ∛a < 0

– Nếu a = 0 ⇒ ∛a = 0

Rút gọn biểu thức lớp 9 căn thức bậc 2 và bài tập vận dụng

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc 2

Các căn thức bậc 2 và các tính chất

Tính chất của căn bậc ba :

tính chất căn bậc 3

Áp dụng tính chất :

áp dụng tính chất

Bài tập vận dụng :

Bài 1 :

bài tập

Bài 2 :

bài tập 1

bài tập 1.1

Bài 3 :

bài tập 2

bài 2.1

bài 2.2

Mục lục :

Căn bậc 2 của 1 số và tính chất đầy đủ nhất

Căn bậc 2 số học toán lớp 9, các tính chất của chúng

Lý thuyết về hệ số góc của đường thẳng y=ax+b (a # 0)