so-le-la-gi

Số lẻ là gì? Số lẻ là những số nào? Các số lẻ từ 1 đến 100.

Thế nào được gọi là số lẻ? Cách nhận biết số lẻ như thế nào? Khi bắt đầu làm quen với các con số chúng ta đã phải phân biệt được số chẵn, số lẻ. Như vậy số lẻ là gì? Các số lẻ từ 1 đến 100 sẽ có đầy đủ ở trong bài học hôm nay dành cho các em.

so-le-la-gi

Số lẻ là gì?

Số lẻ là các số không chia hết cho số 2. Trong hệ thống số cơ số 10, số lẻ thường kết thúc bằng các chữ số 1, 3, 5, 7, 9.

+ Số lẻ được biểu diễn dưới dạng là 2k + 1 (với k là số nguyên)

+ Một số lẻ là một số nguyên không phải là bội số của 2

+ Số lẻ nhỏ nhất là số 1.

Ví dụ: Các số lẻ là 1 , 13, 19 , 21, 77, 199, 201…

Các phép tính về số lẻ

 • Tổng (hiệu) của một số chẵn và một số lẻ là một số lẻ: Số chẵn ± Số lẻ = Số lẻ
 • Tích của hai số lẻ là một số lẻ: Số lẻ × Số lẻ = Số lẻ.

Cộng hai số lẻ

Bất kỳ số lẻ nào được thêm vào một số lẻ khác luôn luôn cho một số chẵn.

Lẻ + Lẻ = Chẵn

Trừ hai số lẻ

Khi một số lẻ bị trừ đi một số lẻ, kết quả sẽ luôn là một số chẵn. Điều này tương tự với việc cộng hai số lẻ, nơi người ta chứng minh rằng kết quả luôn là một số chẵn.

Lẻ – Lẻ = Chẵn

Phép nhân hai số lẻ

Nếu một số lẻ được nhân với một số lẻ khác, số kết quả sẽ luôn là một số lẻ.

Lẻ × Lẻ = Lẻ

Phân chia hai số lẻ

Phép chia hai số lẻ luôn cho kết quả là Số lẻ nếu và chỉ khi mẫu số là một thừa số của tử số, hoặc nếu không thì kết quả là số thập phân.

Lẻ ⁄ Lẻ = Lẻ

Xem thêm: Lũy thừa với số mũ tự nhiên 

Các số lẻ từ 1 đến 100

Có tất cả 50 số lẻ từ 1 đến 100 đó là các số

 • 1, 3, 5, 7, 9
 • 11,13,15,17,19
 • 21, 23, 25, 27, 29
 • 31, 33, 35, 37, 39
 • 41, 43, 45, 47, 49
 • 51, 53, 55, 57, 59
 • 61, 63, 65, 67, 69
 • 71, 73, 75, 77, 79
 • 81, 83, 85, 87, 89
 • 91, 93, 95, 97, 99.

Xem thêm: Công thức Lũy thừa của một số hữu tỉ lớp 7

Các loại số lẻ

Có 2 loại số lẻ chính là số lẻ liên tiếp và số lẻ ghép .

Số lẻ liên tiếp : Nếu ‘a’ là một số lẻ, thì ‘a’ và ‘a + 2’ được gọi là các số lẻ liên tiếp. Một vài ví dụ về các số lẻ liên tiếp có thể là

Số lẻ tổng hợp : Một số lẻ kết hợp là một số nguyên dương lẻ được tạo thành bằng cách nhân hai số nguyên dương nhỏ hơn hoặc nhân số đó với một.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về số lẻ mà các em cần lắm được số lẻ là gì? Số lẻ là những số nào? chi tiết ở trên nhé!

Số chẵn là gì? Là những số nào? Số chẵn có 2, 3, 4, 5 chữ số.