Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Hình học chương 1 chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về hệ thức lượng trong tam giác. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông nằm ở bài 1 của chương, Vậy hệ thức được biểu diễn như thế nào, vận dụng các dạng bài toán để giải bài tập ra sao. Để hiểu một cách lôgic, nắm chắc được kiến thức cơ bản thì chúng tôi sẽ tóm tắt ở bài viết dưới đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu.

Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền

Trong tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH khi đó ta có hệ thức sau :

hệ thức

các hệ thức

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Đồ thị hàm số y = ax + b ( a # 0 ) là gì? Bài tập vận dụng

Khái niệm căn bậc 3, tính chất và biểu thức của căn bậc 3

1 số hệ thức liên quan đến đường cao :

hệ thức liên quan đến đường cao

Các dạng toán cơ bản :

Dạng 1: Tính độ dài các đoạn thẳng trong tam giác vuông

Phương pháp:

Sử dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Dạng 2: Chứng minh các hệ thức liên quan giữa các yếu tố trong tam giác vuông

Phương pháp:

Ta thường sử dụng các kiến thức:

– Đưa về hai tam giác đồng dạng có chứa các đoạn thẳng có trong hệ thức.

– Sử dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để chứng minh.

hình ảnh 2

Bài tập 1:

ví dụ 1

ví dụ

Bài tập 2 :

Cho tam giác cân ABC có đáy BC = 2a , cạnh bên bằng b (b > a) .

a) Tính diện tích tam giác ABC

bài 1

Lời giải :

lời giải

lời giải 1

lời giải 2

 

Mục lục :

Rút gọn biểu thức lớp 9 căn thức bậc 2 và bài tập vận dụng

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc 2

Các căn thức bậc 2 và các tính chất