cong-thuc-tinh-trong-luong-rieng

Công thức tính trọng lượng riêng? Trọng lượng riêng là gì?

Tính trọng lượng riêng là những kiến thức rất thiết thực mà các bạn sẽ áp dụng thường xuyên vào trong thực tế tính trọng lượng riêng của mật vật. Vậy công thức tính trọng lượng riêng như thế nào? Mời các bạn cùng xem bài viết trọng lượng riêng là gì? Ngay sau đây nhé!

Trọng lượng riêng là gì?

+ Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó.

+ Đơn vị của trọng lượng riêng là Newton trên một mét khối (N/m3).

cong-thuc-tinh-trong-luong-rieng

Công thức tính trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng của vật được tính bằng trọng lượng chia cho thể tích:

d = P/V.

=> P = d.V

=> V = P/d.

Trong đó:

  • d: Là trọng lượng riêng (N/m3).
  • P: Là trọng lượng (N).
  • V: Là thể tích (m3)

Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng

tinh-trong-luong-rieng-theo-khoi-luong-rieng
Suy ra : d = D x 10

Sự khác nhau giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối vật chất. Trọng lượng riêng KHÁC khối lượng riêng. Sự khác nhau thể hiện bởi công thức: Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng là N/m³).

Xem thêm: Công thức tính khối lượng riêng

Bài tập tính trọng lượng riêng

Bài 1: Tính trọng lượng riêng của một lượng cát có thể tích 80 cm3 có khối lượng là 1,2 kg.

a) Tính khối lượng riêng của khối cát

b) Tính trọng lượng riêng của khối cát

Lời giải

Theo đề bài ta có:

V= 80 cm3 = 0,00008 m3

m = 1,2 kg

Khối lượng riêng của khối cát là:

  • Áp dụng công thức D = m/V = 1,2/0,00008 = 15.000 kg/m3

Trọng lượng riêng của khối cát là:

  • Áp dụng công thức d = Dx 10 = 15.000 x 10 = 150.000 N/m3

Bài 2: Mỗi viên gạch hai lỗ có khối lượng 1,6kg. Viên gạch có thể tích 1.200cm3. Mồi có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên gạch.

Lời giải

Thể tích thực của viên gạch là:

V = 1200 – (192,2) = 816 (cm3) = 0,0816 (m3).

Tỷ trọng gạch: D = m/V = 1,6 / 0,0816 = 1960,8 kg/cm3

Trọng lượng riêng của viên gạch: d = 10.D = 10.1960.8 = 19608 N/cm3.

Bài 3: Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?

A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm.

B. Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm.

C. Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

D. Vì trọng lượng riêng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.

Đáp án: A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm.

Như vậy qua bài viết hôm nay các bạn đã biết trọng lượng riêng là gì? Và công thức tính trọng lượng riêng có bài tập ví dụ đầy đủ ở trên đây nhé!

Khối lượng riêng của xăng và Trọng lượng riêng của xăng là bao nhiêu?